Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép cộng phân số

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH MAI

Lớp: 4C


Toán

*Kiểm tra bài cũ

So sánh hai phân số:

2
4
a.
<
5
5

36
<1
b.

48

9
9
c.
>
2
7

77
11
d.
=
21
3


Toán

Bài 114:

Phép cộng phân số

Ví dụ: Có 1 băng giấy, bạn Nam tô màu 3 băng giấy, sau
đó Nam tô màu tiếp
8
2 băng giấy. Hỏi bạn Nam đã tô màu bao nhiêu
8
?
phần của băng giấy?

3
8

2
8


Toán
Bài 114:

Phép cộng phân số

Ví dụ: Có 1 băng giấy, bạn Nam tô màu 3 băng giấy, sau đó Nam
tô màu tiếp
8
2 băng giấy. Hỏi bạn Nam đã tô màu bao nhiêu
8
phần của băng giấy?

?

Ta phải thực hiện phép tính:

3
8

Ta có:

3
3
8

2
8

8

+

2
8

=

35 + 2
88

=

5
8

+

2
8


Toán
Bài 114:

Phép cộng phân số

*) Ví dụ:
Ta phải thực hiện phép tính:

?

3
8

2
8

8

+

+

8

Ta có:

3

3

2
8

=

3 + 2
8

2
8

=

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng
hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số

5
8


Toán
Bài 114:

Phép cộng phân số

*) Ví dụ:

3

+

7

5

5

2

6

=

3+7
5
4

=

10

=2

5

12
2+6+4
+
+
=
=
5
5
5
5
5


Toán

Bài 114:
*)Thực hành:
Bài 1: Tính
a.
b.
c.
d.

2
5
3

3
+
5
+

4

5
4

Phép cộng phân số

2 + 3
=
5
=

3 + 5
4

5
=
= 1
5
8
=
= 2
4

5
3 + 7
10
=
=
=
8
8
4
8
8
35 + 7 = 35 + 7
42
=
25
25
25
25
3

+

7


Bài 114:
*)Thực hành:

Toán

Phép cộng phân số

Bài 1: Tính
Bài 2: Viết tiếp vào chỗ chấm.

3

2

5
3
+
2
+
= …………
=
7
7
7
7

3
7

+

2
7

;

2
7

+

2
……
=

+
7

Khi ta đổi chỗ hai phân số trong một
tổng thì tổng của chúng không thay đổi

3

5
2+ 3
= …………
=
7
7
7

3
7
Tớnh chất giao hoỏn của
phộp cộng hai phõn số.


Toán
Bài 114:
*)Thực hành:

Phép cộng phân số

Bài 1: Tính
Bài 2: Viết tiếp vào chỗ chấm.
Bài 3: Giải bài toán.

Hai ô tô cùng chuyển gạo ở một kho. Ô tô thứ nhất
chuyển được 2 số gạo trong kho, ô tô thứ hai chuyển
7
3
được 7 số gạo trong kho. Hỏi cả hai ô tô chuyển được
bao nhiêu phần số gạo trong kho?


Toán
Bài 114:
*)Thực hành:

Phép cộng phân số

Bài 1: Tính
Bài 2: Viết tiếp vào chỗ chấm.
Bài 3: Giải bài toán.
Tóm tắt:
2
Ô tô 1:
số gạo

7
Ô tô 2: 3 số gạo
7
Cả hai ô tô: ? số gạo

Bài giải:
Cả hai ô tô chuyển được là:
2
3
5
+
=
(số gạo trong kho)
7
7
7
5
Đáp số:
số gạo trong kho
7


18
937465120

HẾT GIỜ
2
8

+

3
9

+

2
9

+

+

6
15

=

8
13
7
9

Trò chơi

+

+

7
8

=

+

5
8
=

1

8
15

14
15

=

12
13

3
9

=

4
13

4
9
2
9
12
9

=

4
3


18
937465120

HẾT GIỜ

Trò chơi

+

3
9

+

2
9

+

4
9

8
15

+

6
15

=

14
15

8
13
7
9

5
8

7
8

2
8

+

+

2
9

=

=

4
13

=

12
13

+

3
9

=

12
9

1

=

4
3


Toán
Bài 114:
*) Ví dụ:
Ta có:

3
8

*)Thực hành:

+
3
7

Phép cộng phân số
2
8
+

=
2
7

3 + 2
8
=

2
7

5

=
+

8
3
7

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng
hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số


Bài học của chúng ta đến đây tạm
dừng.
Các em về nhà nhớ xem kĩ lại bài và
chuẩn bị bài sau nhé !


Trò chơi:
Có hai đội chơi, hai đội trưởng chọn 5 thành viên
cho đội mình.
* Hình thức chơi:
Cô có phép cộng các phân số được ghi trên các
bông hoa, nhiệm vụ của mỗi đội là phải nhanh tay tìm
được những bông hoa khác chứa các phân số mà khi ghép
chúng vào phép cộng trên các bông hoa đã cho sẵn, ta thu
được kết quả phù hợp.
Đội nào nhanh hơn và ghép đúng nhất sẽ thắng cuộc.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×