Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Vẽ hai đường thẳng vuông góc

TRƯỜNG TIỂU HỌC ÂU CƠ – RẠCH GIÁ – KIÊN GIANG

VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUƠNG GÓC


TOÁN
- -Hình
Hìnhchữ
chữnhật
nhật bên
bêncócónhững
những
cặpcặp
cạnhcạnh
nào vuông
nào song
góc
với nhau?
song
với nhau ? A
B


D

Cạnh AB vuông góc với cạnh BC
Cạnh
song
CạnhAB
BCsong
vuông
gócvới
vớicạnh
cạnhCD
CD
CạnhAD
CDsong
vuông
gócvới
vớicạnh
cạnhBC
DA
Cạnh
song
Cạnh DA vuông góc với cạnh AB

C


TOÁN

Vẽ hai đường thẳng vuơng gĩc
1-Vẽ đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với
C
đường thẳng cho trước.
- Điểm E nằm trên
đường thẳng AB

E
A

B

D
C

- Điểm E nằm ngoài
đường thẳng AB

E
A

B
D


Vẽ hai đường thẳng vuơng gĩc
2/ Vẽ đường cao của tam giác
- Qua đỉnh A của hình tam giác ABC ta vẽ đường thẳng
vuông góc với cạnh BC cắt cạnh BC tại H.
A

B

H

C


TOÁN
Vẽ hai đường thẳng vuơng gĩc
Bài 1: Vẽ đường thẳng AB đi qua điểm E và vuông góc với đường
thẳng CD.
C
A

E

A
E
C

D

A

D

D

B
E
C

B

B


Bài 2: Vẽ đường cao AH của tam giác ABC
A

B
H

B

H

C

C

C
H

A

B

A


TOÁN
Vẽ hai đường thẳng vuơng gĩc
Bài 3: Cho hình chữ nhật ABCD. Vẽ đường thẳng đi
qua E và vuông góc với DC.
A

E

B

D

G

C


TOÁN
Vẽ hai đường thẳng vuơng gĩc

Ôn cách vẽ hai đường thẳng vuông góc.
Chuẩn bị bài: Vẽ hai đường thẳng song songTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×