Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Vẽ hai đường thẳng vuông góc

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH KIM

VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG
VUÔNG GÓC


Toán

Kiểm tra bài cũ

A

B

D

C

Cho hình chữ nhật ABCD.
a) Hãy nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau.
b) Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau.A

B

D

C

a) Cạnh AB song song với cạnh CD
Cạnh AD song song với cạnh BC
b) Cạnh AB vuông góc với cạnh BC
Cạnh AB vuông góc với cạnh AD
Cạnh CD vuông góc với cạnh AD
Cạnh CD vuông góc với cạnh BC


Toán
VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
1. Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng AB cho trước.

Ta có thể vẽ như sau:
Hãy quan sát và thảo luận nhóm đôi về
cách vẽ hai đường thẳng vuông góc.

E

E
A

B

a) Điểm E ở trên đường thẳng AB

A

B

b) Điểm E ở ngoài đường thẳng AB


VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
1. Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng AB cho trước.

Ta có thể vẽ như sau:
- Đặt một cạnh góc vuông của ê ke trùng với đường thẳng AB
- Chuyển dịch ê ke trượt theo đường thẳng AB sao cho cạnh góc vuông thứ
hai của ê ke gặp điểm E.
- Vạch một đường thẳng theo cạnh đó thì được đường thẳng CD đi qua
điểm E và vuông góc với đường thẳng AB.

C

C

E

E
A

D

a) Điểm E ở trên đường thẳng AB

B

A

D

B

b) Điểm E ở ngoài đường thẳng AB


2. Đường cao của hình tam giác

A

B

H

C

Qua đỉnh A của hình tam giác ABC ta vẽ đường thẳng vuông góc
với cạnh BC, cắt cạnh BC tại điểm H.
Ta gọi đoạn thẳng AH là đường cao của hình tam giác ABC.


Toán

VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
1

Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng CD
trong mỗi trường hợp sau:

A
a)

b)

A

c)

C

E
A

E

D

B
B

C

E

D
B

D

C


Toán

VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
2 Hãy vẽ đường cao AH của hình tam giác ABC trong mỗi trường hợp
sau:

C

a)

A

B

b)

c)

H
H

B

H

C

C

A

A

B


Toán

VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
3 Cho hình chữ nhật ABCD và điểm E trên cạnh AB.
Hãy vẽ đường thẳng đi qua điểm E và vuông góc với cạnh DC, cắt
cạnh DC tại điểm G. Ta được các tứ giác đều là hình chữ nhật, nêu
tên các hình chữ nhật đó.
A

D

E

G

B

C


Toán

VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
Cho hình chữ nhật ABCD và điểm E trên cạnh AB.
Hãy vẽ đường thẳng đi qua điểm E và vuông góc với cạnh DC, cắt
cạnh DC tại điểm G. Ta được các tứ giác đều là hình chữ nhật, nêu
tên các hình chữ nhật đó. A
E
B

AEGD ,ABCD,

D
Các hình chữ nhật là:

G

EBCG ,

C


Toán
VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

Cho hình tam giác ABC có ba góc nhọn.
1) Hãy vẽ đường cao từ đỉnh A của tam giác ABC.
2) Hãy vẽ đường cao đỉnh B của tam giác ABC.

Một tam giác luôn luôn có
3 đường cao

3) Hãy vẽ đường cao từ đỉnh C của tam giác ABC.
A

B

C


Toán

VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

A

B

H

C


Toán

VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

A

B

H

CTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×