Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Vẽ hai đường thẳng vuông gócHình chữ nhật bên có những cặp
cạnh nào song song với nhau ?
A

B

D

C


Cạnh AB song song với cạnh CD
Cạnh AD song song với cạnh BC


Hình chữ nhật bên có những cặp
cạnh nào vuông góc với nhau ?
A


B

D

C


Cạnh AB vuông góc với cạnh BC
Cạnh BC vuông góc với cạnh CD
Cạnh CD vuông góc với cạnh DA
Cạnh DA vuông góc với cạnh AB


Giới thiệu bài mới
Toán

Vẽ hai đường thẳng
vuông góc


Vẽ đường thẳng đi qua một điểm
và vuông góc với đường thẳng
cho trước


Điểm E nằm trên đường thẳng AB

A

E

B


Đặt một cạnh góc vuông của êke trùng với đường thẳng
AB
Chuyển dịch êke trượt theo đường thẳng AB sao cho cạnh
góc vuông thứ hai của êke gặp điểm E.
Vạch một đường thẳng theo cạnh đó ta được đường thẳng
CD đi qua E và vuông góc với đường thẳng AB
C

E
A

B
D


Điểm E nằm ngoài đường thẳng AB
E
A

B


C
E
A

B
D


Vẽ đường cao của tam giác


Qua đỉnh A của hình tam giác ABC ta vẽ đường thẳng
vuông góc với cạnh BC, cắt cạnh BC tại H
A

B

H

C


Thực hành


Bài 1: Vẽ đường thẳng AB đi qua E và vuông góc
với đường thẳng CD.
C
E

E
C

D

E

D
D

C


Bài 1:
A
C
E
C

A

E

D
B

A

D
E

C

B

D

B


Bài 2: Vẽ đường cao AH của tam giác ABC.
A

B

B

C

C

A

C

A

B


Bài 2:
A

B
H

B

H

C

C

C
H

A

B

A


Bài 3: Cho hình chữ nhật ABCD. Vẽ đường thẳng đi
qua E và vuông góc với DC.
A

D

E

B

C


Bài 3:

A

E

B

D

G

C


Củng cố


Ôn cách vẽ hai đường thẳng
vuông góc.
Chuẩn bị bài: Vẽ hai đường
thẳng song song
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×