Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: So sánh hai phân số cùng mẫu số


Toán:
* Bài cũ:
Quy đồng mẫu số các phân số:
4 và 5
4
5

9
5
8
3


2
5

Toán: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ CÙNG MẪU SỐ.

* So sánh hai phân số cùng mẫu số.


.


Thứ ba ngày 10 tháng 2 năm 2008
Toán:

So sánh hai phân số cùng mẫu số


Toán:

So sánh hai phân số cùng mẫu số

• -Vậy muốn so sánh 2 phân số cùng mẫu số ta
làm như thế nào ?
Kết luận:
-Ta chỉ việc so sánh tử số của chúng với nhau.
*Phân số có tử số lớn hơn thì lớn hơn.
*Phân số có tử số bé hơn thì bé hơn.


Toán:

So sánh hai phân số cùng mẫu số

* Luyện tập:

Bài 1/119:
Khi gặp các bài toán so sánh 2 phân số
cùng mẫu, ta chỉ cần so sánh
tử số của chúng với nhau


Toán:

So sánh hai phân số cùng mẫu số

Bài 2/119

a/ Thế nào là phân số nhỏ hơn 1?

Phân số nhỏ hơn 1 là phân số có
tử số nhỏ hơn mẫu số.


Toán:

So sánh hai phân số cùng mẫu số

• Bài 2/119
b/ Phân số như thế nào thì lớn hơn
1?

Phân số lớn hơn 1là phân số có
tử số lớn hơn mẫu số


Toán:

So sánh hai phân số cùng mẫu số


Trò chơi: Ai nhanh , ai đúng.
• Đội A
Đội B
Đội C
Tìm phân số bé hơn có mẫu số là
5 và có tử số lớn hơn 0


Toán:

So sánh hai phân số cùng mẫu số

Củng cố:

Dặn dò:
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×