Tải bản đầy đủ

Tuan 17

TUẦN 17
(Từ ngày 09/12/2013 đến ngày 15/12//2013)
I. NỘI DUNG CHUYÊN MÔN CẦN TRIỂN KHAI:
1. Thực hiện chương trình.
Thực hiện chương trình tuần 16
2. Dạy và học:
Giáo viên tăng cường ôn tập cuối năm và dạy học đảm bảo kịp chương trình
và ôn tập theo đề cương cho học sinh.
Tăng cường dạy phụ đạo học sinh yếu để đạt kết quả cao trong kiểm tra học
kì II.
Dạy ôn tập học sinh lớp 9 theo TKB.
Hoàn thành chế độ cho điểm (giáo viên rà soát lại chế độ cho điểm theo
thông tư 58 và PPCT năm học 2013 – 2014).
Tăng cường BDHSG: GV tăng thời lượng bồi dưỡng, liên hệ với gvcn, gv
bộ môn để thực hiện tốt việc phối hợp trong công tác bồi dưỡng.
Đội tuyển IOE chuẩn bị các điều kiện để tham gia thi cấp huyện (chú trọng
rèn luyện các kĩ năng cho HS, lập danh sách đội tuyển 3 học sinh - 2 chính thức, 1
dự bị).
3. Công tác kiểm tra nội bộ trường học
Thực hiện công tác kiểm tra toàn diện và kiểm tra thường xuyên trong tháng
12 các đc sau:

Kiểm tra toàn diện: San (đc Đ Lý kt), Nhàn (Thuỷ, H Lý), Tình b (Thuỷ).
Kiểm tra chuyên đề: Đc Hà (a) - Quy chế, giảng dạy (đc Thuỷ, Phượng);
Thanh - Hồ sơ, quy chế (đc Đ Lý kt); đc Thuỷ - hồ sơ, quy chế (đc Đ Lý).
Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn: Vào điểm, kí sổ đầu bài, lên phiếu
báo giảng, phiếu báo sử dụng ĐDDH.
4. Công tác khác:
- Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để đón đoàn kiểm đánh giá ngoài của Sở GD
(14h00 ngày 12/12)
- Sắp xếp hợp lí các phòng bộ môn. Phòng truyền thống, thư viện...
Thực hiện công tác dạy nghề và hoàn thiện hồ sơ dạy nghề.
II. CÁC VẤN ĐỀ BỔ SUNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×