Tải bản đầy đủ

Tuan 12

KẾ HOẠCH TUẦN 12
(Từ ngày 04/11/2013 đến ngày 10/11/2013)
I. NỘI DUNG CHUYÊN MÔN CẦN TRIỂN KHAI:
1. Thực hiện chương trình
Thực hiện chương trình tuần 11
2. Dạy và học:
Thi đua lập thành tích chò mừng tháng Tôn vinh nghề đạy học. Duy trì nề nếp
dạy học, chú trọng dạy đối tượng HS yếu kém, gv tìm các giải pháp để nâng cao chất
lượng HS yếu kém.
Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi theo TKB và giáo viên chủ động bồi
dưỡng thêm. Nhóm giải toán qua mạng, Tiếng Anh qua mạng tăng cượng luyện cho
học sinh vào các buổi trong tuần. Tiếp tục tổ chức thi Tiếng Anh, Toán qua mạng tổ
chức cho các lớp để tiến tới thi cấp trường cho tất cả các khối lớp (mỗi lớp chọn 3 5 em)
Ôn tập lớp 9 theo TKB, tăng cường ôn luyện kiến thức cơ bản cho HS, nộp
chương trình ôn tập Toán và Văn (GĐ 1: 80 tiết) cho CM: Đc Viễn, Loan.
Vào điểm ở sổ cái đạt 55% điểm M và 15 phút. Tiến hành vào điểm ở phần
mềm OMMS kịp thời.
3. Công tác kiểm tra nội bộ trường học
Kiểm tra việc thực hiện quy chế CM.
Kiểm tra việc báo và sử dụng đồ dùng dạy học.
Hoàn thành hồ sơ thanh tra tháng 10: nộp CM ngày 07/11.

4. Công tác khác:
Hoàn thành hồ sơ nghề, và triển khai dạy nghề theo TKB: đc Xuyến, Cường
Hoàn thành các lạo hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục theo phân công. GV
nghiên cứu thông tư 42 (được đăng trên web của nhà trường). về kiểm định chất
lượng giáo dục để hoàn thành các loại hồ sơ cho đúng và hợp lí.
Tăng cường viết bài cho trang web, tăng cường sử dụng webmail có hiệu quả,
đc nào chưa có báo cho chuyên môn để bổ sung.
Tăng cường tập luyện văn nghệ để tham gia cuộc thi "Em hát dân ca" có hiệu
quả, tổng duyệt vào ngày Thứ 4.
II. NHỮNG VẤN ĐỀ BỔ SUNG:
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×