Tải bản đầy đủ

Tuan 31

TUẦN 31
(Từ ngày 24/3/2014 đến ngày 30/3//2014)
I. NỘI DUNG CHUYÊN MÔN CẦN TRIỂN KHAI:
1. Thực hiện chương trình:
Thực hiện chương trình tuần 30.
Giáo viên chậm chương trình chủ động bù.
2. Dạy và học:
Tăng cường ôn tập giai đoạn cuối năm, giáo viên chuẩn bị tốt đề cương sớm cho
học sinh để ôn tập.
Duy trì công tác kiểm tra thường xuyên, thực hiện vào điểm M và 15 phút đạt
60%.
Tham gia thi học sinh giỏi K8 theo kế hoạch. Tăng cường bồi dưỡng HSG K7.
Thực hiện đưa đón học sinh tham gia thi cấp tỉnh (các đc tuyến 2: Sử, Địa Toán, Sinh
9).
Thực hiện phụ đạo học sinh tất cả các môn VH cơ bản theo kế hoạch cá nhân và
kế hoạch riêng của CM.
GV dạy ôn tập lớp 9 thực hiện nghiêm túc chương trình và duy trì nề nếp dạy ôn
tập có hiệu quả, tăng cường dạy phụ đạo yếu kém các môn Toán, Văn 9 (dạy vào các
buổi chiều trong tuần theo TKB).
Chuẩn bị các điều kiện thi GVDG cấp huyện: Tổ trưởng phân công các nhóm giáo
viên giúp đở các giáo viên tham gia.

3. Công tác kiểm tra nội bộ trường học.
BGH, TT, TP kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn. Việc vào điểm ở sổ cái và
OMMS.
BGH dự giờ, kiểm tra công tác dạy học trên lớp.
4. Công tác khác:
Tiếp nhận kế hoạch thi bài giảng E – learning chủ đề “Dư địa chí Việt Nam”: GV
tải thể lệ ở mục thông báo của web trường để tìm hiểu và tham gia tốt.
Viết bài cho trang Web đúng quy định
Thực hiện tốt tổ chức kỉ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3.
Hoàn thành báo cáo KĐ CLGD nộp sở GD.
II. CÁC VẤN ĐỀ BỔ SUNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×