Tải bản đầy đủ

Tuan 30

TUẦN 30
(Từ ngày 17/3/2014 đến ngày 23/3//2014)
I. NỘI DUNG CHUYÊN MÔN CẦN TRIỂN KHAI:
1. Thực hiện chương trình:
Thực hiện chương trình tuần 29
Thực hiện TKB 06 (GV cho hs tiếp nhận vào ngày 17/3)
2. Dạy và học:
Tăng cường công tác dạy học giai đoạn nửa cuối kì II, tăng cường công tác KT
thường xuyên và chấm chữa kỉ bài kiểm tra định kì.
Vào điểm M và 15 phút đạt 50% ở sổ điểm và phần mềm OMMS.
Tăng cường bồi dưỡng HSG K7,8. Các đội tuyển HSG K8 bồi dưỡng giai đoạn
cuối, tăng cường tối đa về thời lượng bồi dưỡng, dặn dò HS phương pháp làm bài và
chốt kiến thức trong quá trình dạy học.
Tăng cường bồi dưỡng học sinh tham gia thi cấp tỉnh và làm tốt công tác tuyến
2: Toán, Sinh, Sử 9. Đội tuyển Địa 9 tiếp tục bồi dưỡng để đạt kết quả tốt.
Công tác thi GVDG cấp huyện: BGH và các nhóm trưởng bộ môn duyệt
SKKN. Tăng cường công tác dự giờ giúp đỡ các giáo viên chuẩn bị tham gia thi
GVDG cấp huyện - TTCM lê kế hoạch.
Thực hiện phụ đạo học sinh tất cả các môn VH cơ bản theo kế hoạch cá nhân.
GV dạy ôn tập lớp 9 thực hiện nghiêm túc chương trình, hoàn thành các loại hồ
sơ và duy trì nề nếp dạy ôn tập có hiệu quả.

3. Công tác kiểm tra nội bộ trường học.
Công tác KTNB trường học toàn diện của tháng 3 chuyển qua tháng 4.
BGH rà soát hồ sơ KTNB và kí xác nhận. Các đc trong ban KTNB tải mẫu
kiểm tra chuyên đề và toàn diện để hoàn tiện hồ sơ của mình (ở mục CM của web
trường).
BGH, TT, TP kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn.
4. Công tác khác:
Chi đoàn lên kế hoạch kỉ niệm 26/3.
Viết bài cho trang Web đúng quy định.
Hoàn thành báo cáo KĐCL nộp Sở GD: Tiêu chuẩn 1 (đc San), Tiêu chuẩn 2
(đc Thùy Nhung), Tiêu chuẩn 3 (đc Thanh), Tiêu chuẩn 4 (đc Thủy), Tiêu chuẩn 5
(đc Đ Lý).
Phân công dạy thay cho đc Dũng (đi công tác đến 23/3): TTCM.
II. CÁC VẤN ĐỀ BỔ SUNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×