Tải bản đầy đủ

Tuan 26

TUẦN 26
(Từ ngày 17/2/2014 đến ngày 23/2//2014)
I. NỘI DUNG CHUYÊN MÔN CẦN TRIỂN KHAI:
1. Thực hiện chương trình
Thực hiện chương trình tuần 24,5
Sáng thứ 3 (18/02) dạy học theo TKB phụ, gv tiếp nhận và cho học sinh chép. Tổ
trưởng phân công dạy thay, các đc Đảng viên dạy tiết 1 rồi đi học nghị quyết.
2. Dạy và học:
Duy trì nề nếp dạy học, Tăng cường kiểm tra TX, vào điểm ở sổ cái đạt trên 30%
(M và 15’).
Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi giai đoạn nước rút. Tăng cường bồi dưỡng
tuyến 2 và giải toán qua mạng. Đội tuyển điền kinh thi đấu cấp huyện từ ngày 19/2
(theo kế hoạch)
Thao giảng 1 tiết/tổ dự giờ đạt 26 tiết/gv.
Tăng cường ôn tập cho HS lớp 9, chú trong đối tượng học sinh TB, yếu kém để
có những giải pháp giúp đở hiệu quả. GV Toán, Văn, Anh 9 cần tăng cường công tác
phụ đạo học sinh
3. Công tác kiểm tra nội bộ trường học
- Kiểm tra hồ sơ BD HSG nộp ngày21/02 cho CM lúc 8h00.
- Kiểm tra hồ sơ và dự giờ đột xuất đột xuất theo quyết định của HT.
- Tiếp tục hoàn tthành hồ sơ thanh tra tháng 2

4. Công tác khác:
- Nộp hồ sơ nghề ngày 17/2: đc Thuỳ Nhung - đc Cường, Xuyến tiếp tục hoàn
thành hồ sơ nộp trường THKT nghề ngày 22/2.
- Tiếp tục dạy nghề theo thời Khóa biểu
- Tổ trưởng phân công dạy thay các đồng chí đi công tác.
Các đc tham gia GV dạy giỏi cấp huyện hoàn thành SKKN trình BGH duyệt
trước.
II. NHỮNG VẤN ĐỀ BỔ SUNG:
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×