Tải bản đầy đủ

Tuan 25

TUẦN 25
(Từ ngày 10/2/2014 đến ngày 16/2//2014)
I. NỘI DUNG CHUYÊN MÔN CẦN TRIỂN KHAI:
1. Thực hiện chương trình
Thực hiện chương trình tuần 23,5
2. Dạy và học:
Duy trì nề nếp dạy học, Tăng cường kiểm tra TX, vào điểm ở sổ cái đạt 30% (M và
15’).
Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, bồi đưỡng HS tham gia giải toán qua mạng các
buổi chiều trong tuần. Các HS năng khiếu thực hiên tập luyện và đi thi theo kế hoạch.
- Dự gời đạt 25 tiết/ gv.
Chấm bài giảng E-learning cấp trường: Thu sản phẩm ngày 14/2 (mỗi GV có ít nhất
một sản phẩm), chấm SP ngày 15/2. Nộp cho PGD ngày 17/2. Thành phần chấm BGH,
TTCM, TPCM, bắt đầu từ 7h00.
3. Công tác kiểm tra nội bộ trường học
- TT kiểm tra hồ sơ toàn bộ GV của tổ (nộp ngày 12/2), BGH Kiểm tra lại ngày 14/2
- Kiểm tra toàn diện và chuyên đề (thực hiện trong tháng)
Toàn diện:
Đc Lợi: đc Viễn Kt
Đc Dũng: đc Thanh, Hậu Kt
Đc Hà b: đc Thuỷ, Đ Hương Kt

Chuyên đề: Đc Viễn: (hồ sơ giảng dạy) - đc Đ Lý Kt
Đc Thương: (hồ sơ giảng dạy) - đc Thanh, Hân kt
Đc Phượng: (hồ sơ giảng dạy) - đc Thuỷ, Hà a kt.
4. Công tác khác:
- Hoàn thành hồ sơ nghề : Nhung, Cường, Xuyến (hoàn thành danh sách và hồ sơ
nộp trường THKT nghề ngày 20/2). Tiếp tục dạy nghề theo thời Khóa biểu
- Tổ trưởng phân công dạy thay các đồng chí đưa HS đi tập luyện TD và các đc
Tham gia tập bóng chuyền (tiết 4,5 các buổi chiều trong tuần).
Hoàn thành các loại hồ sơ đánh giá ngoài (Sở GD kiểm tra trong tuần tới).
II. NHỮNG VẤN ĐỀ BỔ SUNG:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×