Tải bản đầy đủ

MẪU NỘI QUY LÀM VIỆC TRONG CÔNG TY

LƠ GƠ CƠNG TY
Ở ĐÂY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------*---------Thành phố, Hờ Chí Minh, ngày…..tháng…...năm 2012

NỘI QUY CHUNG
Nội quy chung của Cơng ty ……………………………………….
Điều 1: Tn thủ đúng thời gian làm việc.
- Thời gian làm việc chính thức của nhân viên văn phòng cơng ty trong ngày là 07 giờ 30 phút /ngày, 06 ngày/ tuần.
Từ thứ hai đến thứ sáu:
- Buổi sáng : 08 giờ đến 12 giờ
- Buổi chiều : 13 giờ 30 phút đến 17 giờ
Thứ bảy:
Buổi sáng: 08 giờ đến 11 giờ 30 phút
- Tuy nhiên, tùy hoạt động chun mơn của từng bộ phận mà ngày giờ làm việc có thể thay đổi.
Điều 2: Tn thủ đúng lịch làm việc.
- Nếu muốn xin nghỉ phép phải có lý do chính đáng và phải gửi đơn xin phép tối thiểu trước 03 ngày. Nghỉ ốm phải có giấy
chứng nhận của bác sĩ.
- Trường hợp nghỉ đột xuất hoặc đến cơng ty trễ phải có lý do chính đáng và phải gọi điện xin phép cấp trên.

- Người lao động có thời gian làm việc từ đủ 12 tháng liên tục tại cơng ty thì được nghỉ phép hàng năm (hưởng ngun lương) là
12 ngày làm việc.
- Người lao động có thời gian làm việc dưới 12 tháng liên tục tại cơng ty thì số ngày phép được tính theo tỷ lệ tương ứng với số
tháng thực tế làm việc.
Điều 3: Tác phong khi làm việc
- Trang phục, tác phong gọn gàng, lịch sự khi tới nơi làm việc.
- Có thái độ văn minh, lịch sự, cởi mở, hòa nhã, tơn trọng đồng nghiệp. Nghiêm cấm các hành vi thiếu tơn trọng khách hàng, đối
tác của cơng ty
- Khi ra vào văn phòng phải đóng cửa.
- Khơng hút thuốc trong phòng làm việc.
- Khơng tụ tập nói chuyện, làm việc riêng trong giờ làm việc.
- Khơng được tổ chức ăn uống, rượu bia trong giờ làm việc tại cơng ty, khơng tới nơi làm việc khi say rượu bia, kể cả ngồi giờ
làm việc.
- Nơi làm việc cần sắp xếp gọn gàng và giữ vệ sinh sạch sẽ.
- Hết giờ làm việc phải tắt máy tính, máy lạnh, tắt hệ thống điện (nếu là người ra về sau cùng)
Điều 4: Trật tự khi làm việc
- Khơng tự ý bỏ vị trí cơng tác. Khơng tự ý làm các cơng việc khi chưa được phân cơng, khơng được to tiếng, ồn ào khi làm việc.
- Khơng đến vị trí làm việc của bộ phận khác khi khơng có nhu cầu liên hệ cơng việc. Khơng đ ược tự ý sử dụng máy tính của bộ
phận khác.
- Nghiêm cấm việc tự ý xem xét, photo hoặc mở các cơng văn tài liệu, thư tín của bộ phân hành chính văn thư, khi khơng có
trách nhiệm liên quan.
- Khơng tự ý di chuyển, thay đổi thiết, bị tài sản. Nêu cao ý thức bảo vệ tài sản chung, thực hiện tiết kiệm điện, nước, văn phòng
phẩm...
Điều 5:Tinh thần làm việc
- Tình đồn kết: Các nhân viên đồn kết, khơng được gây chia rẽ, mâu th̃n nội bộ
- Tính trung thực: Trung thực trong cơng tác, nghiêm cấm bất cứ hành vi nào có tính gian lận gây tổn hại tới tài sản và uy tín của
cơng ty.
- Tính kỷ luật cao: Tn thủ mệnh lệnh cấp trên thực hiên đúng các nội quy, văn bản ban hành.
- Tác phong cơng việc: Khi giao tiếp, giải quyết cơng việc với khách hàng và đồng nghiệp phải có tinh thần xây dựng, hợp tác
làm việc tốt. Hồn thành tốt cơng việc được giao, siêng năng, hăng hái trong cơng việc, ln tìm tòi học hỏi.
Nếu vi phạm Nội quy trên, tùy từng trường hợp nhân viên sẽ chịu hình thức kỷ ḷt tương ứng do cơng ty quyết định.
GIÁM ĐỐCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×