Tải bản đầy đủ

Ke hoach tap luyen chao mung 02 9 9gui cac truong)

PHÒNG GD&ĐT LỆ THUỶ
TRƯỜNG THCS HỒNG THUỶ

Số / KH-TrH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

Hồng Thủy, ngày 10 tháng 8 năm 2013

KẾ HOẠCH TẬP LUYỆN BÓNG CHUYỀN
THAM GIA GIẢI CHÀO MỪNG 02/9 CỦA XÃ HỒNG THỦY
Kính gửi: Các trường TH số 1, số 2 và trường MN Hồng Thủy.
Trường THCS Hồng Thủy Thông báo kế hoạch tập luện và thi đấu giải bóng chuyền
chào mừng lễ 02/9 của xã Hồng Thủy như sau:
1. Thành lập các ban.
- Ban chỉ đạo:
+ Võ Thành Đồng, Phạm Văn Mầu: Chỉ đạo đội bóng chuyền Nam.
+ Nguyễn Thị Cẩm, Lê Thị Hoài Vân:Chỉ đạo đội bóng chuyền Nữ.
+ Lê Đình Lý: Chỉ đạo chuyên môn, lên kế hoạch tập luyện và thi đấu.
- Ban hậu cần:

+ Nguyễn Thị Thủy (THCS): Thủ quỹ
+ C Oanh, c Sáng: Quyết toán.
+ C Nhi: Theo dõi thu chi.
+ Ban hậu cần lên kế hoạch mua áo chung cho 2 đội bóng.
- Ban chuẩn bị điều kiện:
+ T Dũng: chuẩn bị lưới.
+ T Hậu: Chuẩn bị bóng.
+ Chuẩn bị sân bãi: VĐV đội bóng nam.
+ Chuẩn bị nước uống tập luyện: mỗi trường 1 người (THCS cữ: C Liên, c Thanh).
2. Thời gian:
a. Tập luyện.
Từ ngày 13/8/2013 đến ngày 18/3/2013
Tập cả ngày: Buổi sáng từ 6h00 - 9h00 buổi chiều từ 16h00 - 18h00
Vào lúc 16h00 ngày 13/8 tất cả các đồng chí trong thành phần tham gia và VĐV các
đội đội bóng tập trung tại trường THCS Hồng Thủy để họp và triển khai công tác tập
luyện.
b. Thi đấu: Từ 19/8 đến 01/9
3. Địa điểm.
Sân bóng chuyền Trường THCS Hồng Thủy
3. Thành phần.
Chỉ đạo VĐV: Chủ tịch CĐ các trường
Huấn luyện viên: Nguyễn Đức Dũng – Nguyễn Văn Hoạt – Phạm Minh Hậu –
Nguyễn Ngọc Tuyên.
Vận động viên:
Bóng chuyền nam
Bóng chuyền nữ
TT
Họ và tên
Đơn vị TT
Họ và tên
Đơn vị
1 Phạm Minh Hậu
THCS
1 Lê Thị Tình
THCS
2 Nguyễn Văn Sơn
THCS
2 Hoàng Thị Mùi
THCS
3 Nguyễn Đức Dũng
THCS
3 Đào Thị Thu Thương
THCS
4 Lê Văn Viễn
THCS
4 Phan Thị Ninh
THCS
5 Lê Văn San
THCS
5 Hoàng Thị Thĩnh
TH Số 2
1


6
7
8
9
10
11
12

Nguyễn Văn Lợi
THCS
6 Lê Hồng Ngân
TH Số 2
Lê Đình Lý
THCS
7 Lê Việt Huyền
MN
Võ Văn Cường
THCS
8 Phan Thị Quyên
MN
Phạm Văn Hoạt
TH Số 2 9 Hoàng Thị Hiên
MN
Đỗ Văn Quý
TH Số 2 10 Nguyễn Thị Thúy Mỵ
MN
Nguyễn Ngọc Tuyên TH Số 1 11 Nguyễn Thị Minh Phương TH Số 1
Lê Quốc Trung
TH Số 1 12 Lê Thị Bền
TH Số 1
4. Dụng cụ tập luyện, thi đấu.
Mua 2 quả bóng chuyền và sử dụng bóng cũ của THCS.
Chuẩn bị trang phục trong tập luyện.
5. Kinh phí:
Dựa vào sự hỗ trợ của các trường và sự ủng hộ của các đoàn viên, cụ thể:
Dự thu:
- Ủng hộ: (kêu gọi mỗi CBGV đồng).
Dự kiến: + THCS: 100.000 x 40 = 4.000.000 đ
+ TH số 1: 100.000 x 25 = 2.500.000 đ
+ TH số 2: 100.000 x 22 = 2.200.000 đ
+ MN:
100.000 x 25 = 5.500.000 đ
Tổng thu: 11.200.000 đồng
Dự chi: Chi BD tập luyện và thi đấu.
Cụ thể:
+ Mua áo quần cho 2 đội bóng: 2.200.000 đồng.
+ Mua bóng (2 quả): 300.000 đồng.
+ Lưới: 150.000 đồng.
+ Nước uống và thi đấu: 20 buổi x 50.000 đồng = 1.000.000 đồng.
+ Ăn uống bồi dưỡng và tổng kết (2 lần): 33 người 120.000 đồng = 6.600.000 đồng.
Tổng chi: 10 250 000 đồng.
Số tiền còn lại: Chi phát sinh, nếu thừa chia lại cho các trường.
Lưu ý:
Kinh phí: Thủ quỹ các trường nộp cho đc Thủy (THCS) trước 15/8.
Trong quá trình chi và quyết toán phải có đầy đủ 4 trường.
Sau giải: Bóng, lưới, áo quần được giữ lại để thi đấu cho những giải sau.
Trong quá trình tập luyện và thi đấu, BCĐ, cổ động viên các trường đến động viên
cổ vũ.
Nhận được kế hoạch các trường có ý kiến phản hồi đt cho đc Đồng (0919427229)
HIỆU TRƯỞNG THCS

Võ Thành Đồng

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×