Tải bản đầy đủ

Gop y bao cao va poster NCKH le dinh ly

GÓP Ý BÁO CÁO VÀ POSTER NCKH
I. THCS Xuân Thủy.
1. Về báo cáo:
- Phần tóm tắt dự án còn dài (quá 01 trang), nên cần điều chỉnh các thông số của
máy viết thành 1 câu giới thiệu tổng quan.
- Phần giới thiệu dự án: Phần mục đích nên nêu rõ 2 vấn đề đó là việc chế tạo
máy xay và sử dụng lá cây rơi trộn với hỗn hợp men Trichoderma, supe lân để làm
phân bón hữu cơ vi sinh. Phần giả thuyết cần nêu lên vấn đề khí chưa có máy xay và
xữ lí là cây cũng như sau khi sảm phẩm ra đời.
- Phần phương pháp và thiết bị thí nghiệm: Phần xin ý kiến BGH cần viết gãy
gọn, cô động, không kể lễ. Trong các bước, nếu dùng cụm từ "cải tiến máy" thì phải
nói rõ xuất xứ gốc của máy dùng để làm gì, sau đó mới "cải tiến".
Ngoài ra: Cần điều chỉnh thể thức văn bản: căn lề, thụt dòng và dãn cách hợp lý.
2. Về poster:
Phần Giới thiệu: Câu hỏi NC nội dung chưa phù hợp: nên nêu ra hệ thông câu hỏi.
Phần nguyên "Nguyên lí" mà đưa ra các chi tiết máy là không đúng. Nên thay vào
đó là quy trình chế tạo máy cũng như quy trình sản xuất phân vi sinh.
Thiếu phần dữ liệu. Nên bổ bằng "thông số máy" và việc thực hiện ủ 1000g lá cây
(như trong báo cáo).
Phần kết luận còn dài.
II. THCS Ngư Thủy Nam.

1. Về báo cáo:
- Phần tóm tắt dự án: phần điểm mới của dự án phải nói rõ trước đây đã có ai làm
chưa để so sánh, nếu chưa có ai làm thì nên bỏ mục này.
- Phần giới thiệu dự án: Phần giả thuyết cần nêu lên vấn đề khí chưa có xe đẩy
thuyền cũng như sau khi sảm phẩm ra đời.
- Phần phương pháp và thiết bị thí nghiệm: Phần thu thập dữ liệu cần xem lại độ
dốc 20 - 300. Độ dốc này quá lớn.
Phần kết quả: Ở bảng so sánh có cột "thời gian di chuyển thuyền trực tiếp trên
cát" bằng cách nào.
- Phần thảo luận chưa đúng trọng tâm: nên đưa ra hệ thống câu hỏi và trả lời.
- Phần kết luận: Nên bỏ đoạn "Một số tổ chức ... chiều dài bờ biển Việt Nam là
11.409,1km". Thay vào đó "Ngoài các vùng ngư dân có điều kiện thuận lợi là neo
đậu thuyền ở các cửa sông, cửa phá thì bộ phận ngư dân còn lại phải đưa thuyền lên
các bãi để trú ẩn ..."
Ngoài ra: Cần điều chỉnh thể thức văn bản: căn lề, thụt dòng hợp lý.
2. Về poster: Bỏ các thứ tự mục
Phần Tóm tắt: Nên bỏ phần điểm mới dự án (nếu trong báo cáo bỏ theo góp ý)
thay vào đó viết thêm các mục đích khác.
Thiếu phần quy trình. Nên cho ảnh nhỏ lại.
Phần kết luận còn dài.
III. THCS Lộc Thủy.


1. Về báo cáo:
- Phần mục lục: Số trang chưa tương ứng.
- Phần tóm tắt dự án: Phần dữ liệu và kết luận bổ sung quá trình tìm nguyên vật
liệu và chế tạo.
- Phần giới thiệu dự án: Phần giả thuyết cần nêu lên vấn đề khí chưa có sản phẩm
cũng như sau khi sảm phẩm ra đời.
- Phần phương pháp và thiết bị thí nghiệm: Bổ sung các bước chế tạo sản phẩm.
- Phần thảo luận chưa đúng trọng tâm: nên đưa ra hệ thống câu hỏi và trả lời.
2. Về poster: Thay "chúng tôi" bằng "chúng em"
Phần Tóm tắt: bổ sung ý tưởng và trình tự thực hiện.
Chú ý về sử dụng font chữ và thể thức văn bản.
Trên đây là những góp ý cá nhân của Lê Đình Lý đối với 3 trường, riêng trường
THCS Lộc Thủy sẽ được điều chỉnh lại trong sáng nay (06/01) sau khi có góp ý từ hội
đồng BD và tiến hành in.
Gửi lại cho mình tổng hợp các ý kiến góp ý với!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×