Tải bản đầy đủ

HO SO THI LAI

Phòng gd lệ thuỷ

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh

Trờng: THCS Hồng Thủy

phúc
--------- -------

---------- ----------

Kế hoạch ôn tập
và thi lại cho học sinh lớp 6-7-8
Năm học : 2006 - 2007
I. Mục đích yêu cầu
- Thực hiện kế hoạch năm học 2006-2007,
- Thực hiện Chỉ thị số 15/ 2000/CT-BVD & ĐT ngày 17/5/2000 ,về
việc quy định tổ chức dạy học thêm trong các trờng phổ thông.
-Thực hiện Công văn số625/GDPT của phòng GD Lệ Thủy

- Thực hiện mục tiêu phổ cập THCS trên địa bàn.

II. Quy trình và nội dung ôn tập.
1. Ôn tập và thi lại các môn văn hoá cơ bản: Toán Văn -Tiếng Việt
cho đối tợng HS cha đật yêu cầu về XLVH cuối năm học của năm
học 2006-2007
a. Thời gian:
Từ tháng 01/ 8 năm 2007 đến 18 tháng 8 năm 2007 (Toàn đợt 9
buổi)
- Tuần học 3 buổi x 3 tuần x 4tiết

=

36 tiết/lớp

- Từ 20 tháng 8 năm 2007 Tổ chức thi lại chấm và tổng hợp kết
quả -Báo cáo.
b. Nội dung:
Ôn các kiến thức cơ bản trọng tâm, các môn văn hoá liên quan đến
lớp 6.7.8.
-Tổ chức thi lại và xét lên lớp cho HS
c. Tài liệu:


- Sách giáo khoa, Sách bài tập, sách TK theo chơng trình của các
lớp 6,7,8.
III. Huy động lực lợng
1. Biên chế lớp:
Tổng số: 6 lớp
-Khối 6 : 2 lớp: 85 em
Lớp Toán,Lý CN, Sinh gồm 46 học sinh
Giáo viên chủ nhiêm: Lê Thị Sành; P.CN: Vân Anh
Lớp Văn Sử, Địa, Anh, GDCD Dự kiến đăng ký gồm 39 học sinh
Giáo viên chủ nhiêm: Nguyễn Thị Minh Loan; P.CN: Nguyễn Thị
Lựu
-Khối 7 : 2lớp: 88em
Lớp Toán, Lý, CN, Sinh Dự kiến đăng ký gồm 49 học
sinh
Giáo viên chủ nhiêm: Hoàng Quãng Hảo;

P.CN: Hoàng

Thị Thúy
Lớp Văn Sử,Địa, Anh, GDCD Dự kiến đăng ký gồm 35
học sinh
Giáo viên chủ nhiêm: Hoàng Thị Tuyết; P.CN: Nguyễn
Văn Hà
-Khối 8 : 2lớp: 37em
Lớp Toán,Lý, Hoá, CN, Sinh Dự kiến đăng ký gồm 21 học
sinh
Giáo viên chủ nhiêm: Hoàng Bơi; Nguyễn Xuân Diệu
Lớp Văn Sử,Địa, Anh, GDCD Dự kiến đăng ký gồm 16
học sinh
Giáo viên chủ nhiêm: Nguyễn Thị Bông; P.CN: Nguyễn
Thị Hà (A)
2. Quản lý, phụ trách:
*Thầy : Võ Thành Đồng (HT): Phụ trách chung, Phụ trách các môn
KHXH
*Thầy: Dơng Văn Minh (PHT): Thụ trách các môn KHTN.


3. Giáo viên dạy ôn tập:
Theo phân công
TT

Toá
nHoá

K6 Sàn
h

Na
m

X

K7 Hảo

Na
mThứ
c
K8

Diệ
u

Sinh

CN

Văn

Sử

Địa

Anh

GDC
D

Vân LTìn Lựu Quan
Anh
h
Vân
g
Hiền

Vỹ

Loan

Vân

X

ÂTì
nh


n

VHà

Giang

Thúy

Mùi

X

Hà(A
)

X

Cờng Tuyế Bông
t
Hà(B
)
Cờng

Bơi

Bôn
g

Hiền

Hoa

Lịch dạy vào các buổi sáng; cho các lớp K6,K7,K8:
Thứ

Lớp

2

Văn-TV

3

Toán

4

Văn-TV

5

Toán

6

Văn-TV

7

Toán

Môn học

Ghi chú

Văn(2)Anh Sử Địa GD
Toán(2)Lý
SinhCN

Hoá(L8)

Văn(2)Anh Sử Địa GD
Toán(2)Lý
SinhCN

Hoá(L8)

Văn(2)Anh Sử Địa GD
Toán(2)Lý
SinhCN

Hoá(L8)

4. Phòng học, bàn ghế: Ôn ở 10 phòng học Buổi sáng cho các lớp


IV. Những quy định:

1.Đối với nhà trờng:
Chuẩn bị CSVC, phòng học,
học:Lập sổ đầu bài ,

bàn ghế, điều kiện cho dạy và

theo dõi, quản lý kiểm tra, bố trí lực lợng, duyệt chơng trình,lên
thời khoá biểu.
2. Với giáo viên:
a. Giáo viên phụ trách lớp:
Quản lý sổ đầu bài, theo dõi chuyên cần học sinh.
Theo dỏi học sinh , và giải quyết các vấn đề có liên quan.
b. Giáo viên dạy:
- Lên chơng trình, nội dung ôn theo đợt, nộp HT(PHT) duyệt trớc
khi dạy .
- Soạn bài trớc khi dạy, thực hiện nghiêm túc thời khoá biểu.
- Có sổ theo dõi chuyên cần và chất lợng học sinh.
- Chuẩn bị đề Khảo sát Đáp án Biểu điểm (Nộp ngày
15/8/2007)
- Chấm bài, tổng hợp kế quả theo quy định hoàn chỉnh ngày
25 /8/2007
3. Với học sinh:
- Thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trờng.
- Chuẩn bị đủ tài liệu,SGK, STK đúng theo từng đợt ôn tập,
thi lại.
4. Kế hoạch chỉ đạo từng giai đoạn .
-Lập kế hoạch tổng thể:

Ngày 20 / 7 / 2007

+Triển khai thống nhất trong BGH và hội nghị cốt cán ngày
21/7/2007
+ Giáo viên Chủ nhiệm lớp điều hành
+ Thông báo rỏ kế hoạch đến HS thi lại và Phụ huynh có HS Thi lại
Lớp 6,7,8 ngày 30 tháng 7 năm 2007 .
+ Thảo luận , góp ý, đề xuất, thống nhất chơng trình ôn tập.


BGH Duyệt nội dung chơng trình, Kế hoạch dạy các môn
Thực hiện kế hoạch ôn tập: Ngày 01 / 08 /2007
+Kiểm tra chất lợng vào các ngày:

Ngày 20/ 8/2007

Trực Lãnh đạo:
Đ/c Đồng các buổi: ngày thứ 2,4,6.
Đ/c Minh các buổi: ngày thứ 3,5,7.
5- Các giải pháp chỉ đạo:
-BGH nhà trờng trực tiếp thờng xuyên có mặt trong các ngày GV ôn
tập để giám sát việc dạy của GVvà học của học sinh, theo phân
công kèm theo.
-Chỉ đạo dạy theo chơng trình, sát nội dung ôn tập
-Phân công rỏ từng GV trực từng buổi dạy ôn tập
Bám sát công văn chỉ thị, chỉ đạo của Sở GD-ĐT và của phòng
Giáo dục, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với từng giai đoạn ôn tập
-Lên thời khoá biểu cho cả đợt ôn tập
-Tạo mọi điều kiện về CSVC trang thiết bị phục vụ cho dạy và học

Hồng Thuỷ, ngày 20 tháng 7
năm 2007
Hiệu trởng

Phân công ôn tập để học sinh lớp 6,7,8. Thi lại Hè 2007
T
T

Toá
nHoá

Sinh CN

Văn

Sử

Địa

Anh

GDC
D


K6 Sàn
h

Na
m

X

Vân LTìn Lựu Quan
Anh
h
g
Vân

Vỹ

Loan Vân

K7 Hảo

Na
m

X

ÂTì
nh


n

VHà

Thứ
c
K8

Diệ
u

Cờng Tuyế Bông
t

Giang

Hà(B
)


Thúy

Bơi

Mùi

Cờng

Bôn
g
Hoa

Hiền
Quan
g

X

Hà(A X
)

Lịch dạy vào các buổi sáng; cho các lớp K6,K7,K8:
(Thực hiện từ 01/8 đến 20/8)
Thứ

Lớp

Môn học

2

Văn-TV

Văn(2)Anh Sử Địa GD

3

Toán

Toán(2)Lý Hoá(L8)
SinhCN

4

Văn-TV

Văn(2)Anh Sử Địa GD

5

Toán

Toán(2)Lý Hoá(L8)
SinhCN

6

Văn-TV

Văn(2)Anh Sử Địa GD

7

Toán

Toán(2)Lý Hoá(L8)
SinhCN

Ghi chú


Hồng Thuỷ, ngày 20 tháng 7 năm

2007

Hiệu trởng

IV. Kinh phí:

1.Thu:

a. Đối tợng:

- Học sinh ôn tập thi lại theo yêu cầu
- GVCN thu tiền học sinh lớp mình
b. Mức thu:
- Cả 2 đợt: 2000đ/buổi (4 tiết)
- Dự kiến thu: 2000đ / em x 6 buổi
- Tổng thu :

24 000đ/em x 100 em

=

12 000đ/ em

=

1 200 000đ

2. Chi:
- Trả giáo viên đứng lớp và Quản lý: 70%

= 840 000đ

- Miển, giảm, thù lao cho ngời thu: 7%

=

- CSVC, điện, nớc: 15%

84 000đ

=

180 000 đ

- Chi lệ phí quản lý nộp phòng GD: 5%

=

60 000 đ

- Chi Khác (Văn phòng phẩm, đơn, lệ phí )3%

=

36 000đ

Tổng chi:

1 200

000đ
V. Những quy định:

1.Đối với nhà trờng:
Chuẩn bị CSVC, phòng học,
học:Lập sổ đầu bài ,

bàn ghế, điều kiện cho dạy và

theo dõi, quản lý kiểm tra, bố trí lực lợng, duyệt chơng trình,lên
thời khoá biểu.


2. Với giáo viên:
b. Giáo viên phụ trách lớp:
Quản lý sổ đầu bài, theo dõi chuyên cần học sinh.
Thu kinh phí, và giải quyết các vấn đề có liên quan-hởng 7% thu
kinh phí.
b. Giáo viên dạy:
- Lên chơng trình, nội dung ôn theo đợt, nộp HT(PHT) duyệt trớc
khi dạy .
- Soạn bài trớc khi dạy, thực hiện nghiêm túc thời khoá biểu.
- Có sổ theo dõi chuyên cần và chất lợng học sinh.
- Chuẩn bị đề Khảo sát Đáp án Biểu điểm
- Đợc hởng 70% kinh phí bồi dỡng theo quy định.
3. Với học sinh:
- Viết đơn xin học (theo mẩu)
- Thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trờng.
- Nộp kinh phí theo đúng quy định, theo từng đợt ôn tập, ôn
thi.
4. Kế hoạch chỉ đạo từng giai đoạn .
-Lập kế hoạch tổng thể:

Ngày 2 / 7 / 2007

+Triển khai thống nhất trong BGH và hội nghị cốt cán.
+ Thông qua Hội nghị BCH hội CM-HS
+ Họp Phụ huynh có HS Thi lại Lớp 678 ngày 5 tháng 8 năm 2007
(Chủ nhật).
+ Giáo viên Chủ nhiệm lớp điều hành
+ Thảo luận , góp ý, đề xuất, thống nhất, thông qua biên bản kèm
theo
BGH Duyệt nội dung chơng trình, Kế hoạch dạy các môn
Thực hiện kế hoạch ôn tập: Ngày 06 / 08 /2007
+Kiểm tra chất lợng vào các ngày:
Trực Lãnh đạo:

Ngày 20/ 8/2007


Đ/c Đồng các buổi: ngày thứ 2,4,6.
Đ/c Minh các buổi: ngày thứ 3,5,7.
5- Các giải pháp chỉ đạo:
-BGH nhà trờng trực tiếp thờng xuyên có mặt trong các ngày GV ôn
tập để giám sát việc dạy của GVvà học của học sinh, theo phân
công kèm theo.
-Chỉ đạo dạy theo chơng trình, sát nội dung ôn tập
-Phân công rỏ từng GV trực từng buổi dạy ôn tập
Bám sát công văn chỉ thị, chỉ đạo của Sở GD-ĐT và của phòng
Giáo dục, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với từng giai đoạn ôn tập
-Lên thời khoá biểu cho cả đợt ôn tập
-Tạo mọi điều kiện về CSVC trang thiết bị phục vụ cho dạy và họcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×