Tải bản đầy đủ

Tuan 27

Kế hoạch tuần 27

(Từ ngày 25/02/2013 đến ngày 03/3/2013)
I. Nội dung chuyên môn cần triển khai:
1. Thực hiện chơng trình
Thực hiện chơng trình tuần 26.
Tiếp nhận TKB số 6 ngày 02/3
2. Dạy và học:
Duy trì nề nếp dạy học, chú trọng dạy đối tợng HS yếu kém,
gv tìm các giải pháp để nâng cao chất lợng HS yếu kém.
Tăng cờng bồi dỡng học sinh giỏi giai đoạn cuối dạy 2 buổi
theo TKB (chiều thứ 5 và chiều CN). Nhóm giải toán qua mạng tăng
cợng luyện cho học sinh vào các buổi trong tuần.
Ôn tập lớp 9 theo TKB, tăng cờng ôn luyện kiến thức cơ bản
cho HS, nhóm Tiếng Anh 9 nộp chơng trình ôn tập (40 tiết) cho
CM.
Thao giảng chỉ tiêu còn lại của tháng (3 tiết/tháng). Dự giờ 27
tiêt/gv.
Vào điểm ở sổ cái đạt 30 40% điểm M và 15 phút. Tiến
hành vào điểm ở phần mềm OMMS kịp thời.
3. Công tác kiểm tra nội bộ trờng học

Kiểm tra việc thực hiện quy chế CM.
Kiểm tra việc báo và sử dụng đồ dùng dạy học.
4. Công tác khác:
Hoàn thành hồ sơ nghề, nộp cho trờng KT (Đ/c Xuyến), thu
tiền lệ phí nghề (gvcn k8), nộp lệ phí cho trờng KT (đc Tâm
Nhung)
Tiếp nhận TKB 06 vào ngày 02/3
Hoàn thành các lạo hồ sơ kiểm định chất lợng giáo dục theo
phân công. GV nghiên cứu thông t 42 (đợc đăng trên web của nhà
trờng). về kiểm định chất lợng giáo dục để hoàn thành các loại hồ
sơ cho đúng và hợp lí.


Công đoàn, chi đoàn kết hợp xây dựng kế hoạc tổ chức kĩ
niệm 08/3.
Tăng cờng viết bài cho trang web, gv nhận địa chỉ webmail
(đăng nhập, đổi mật khẩu nhận tài khoàn riêng) để triển khai
hộp th thống nhất trong toàn trờng và khai thác tốt hiệu quả của
trang web.
II. Những vấn đề bổ sung:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×