Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG
MÔN TOÁN 4
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU
CỦA HAI SỐ ĐÓ


Bài toán 2: Cùng nhau giải quyết .
Đề: Bác Tâm và bác Lan cùng nhau mang số thóc

đã thu hoạch là 240 kg thóc về kho.Kho của
bác Lan ít hơn kho của bác Tâm 40 kg thóc
.Hỏi trong mỗi kho của các bác có bao nhiêu
kg thóc ?
Thảo luận với các bạn trong nhóm nhé!


Hướng giải quyết
Bài giải;
Khối lượng thóc trong kho bác Lan:
(240-40):2=100 (kg thóc)
Khối lượng thóc trong kho bác Tâm:

100+40 = 140 (kg thóc)
Đáp số:Kho bác Lan :100 kg thóc
kho bác Tâm: 140 kg thóc


Hãy lắng nghe


Các em hãy suy nghĩ
thật nhanh và nhắc lại
cách giải quyết bài
toán tìm hai số khi biết
tổng và hiệu của hai số
đó…


Thực hành luyện tập


Các em dùng vở toán
và sách giáo khoa để
làm bài .


Thư giản


Cả hai chú chó cùng trồng
được 96 cây hoa ,Chú chó
vàng trồng nhiều hơn chú
chó trắng 46 cây hoa.Hãy
giúp anh gấu trả lại cho
hai chú số hoa chính
xác.Nào nhanh lên các
chú chó đang sốt ruột kìa.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×