Tải bản đầy đủ

Kế hoạch của trường THCS tháng 3 2013

KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM 2013
1. Thực hiện chương trình:
Thực hiện xong chương trình tuần 29,5 (tính đến 31/3/2013) GV cần có kế hoạch dạy bù
các môn còn chậm.
2. Dạy và học.
Tiếp tục triển khai kế hoạch ôn tập lớp 9 (3 môn Văn, Toán, Anh), phụ đạo HS yếu, tăng
cường thời lượng BDHSG để chuẩn bị tham gia thi HSG theo kế hoạch vào tháng 4 HSG
huyện và 28-3 HSG Tỉnh.. Yêu cầu CM lên kế hoạch rõ ràng, dài hơn, cụ thể, chủ động.
Chuẩn bị thi nghề PT vào tháng 3- 2013 theo KH của PGD.
Chuẩn bị tốt cho đợt kiểm tra TV-TB của Sở GD : Bộ phận TV-TB.
Thao giảng 03tiết/ tổ. Dự giờ tối thiểu 31 tiết/Giáo viên.
Chế độ cho điểm 2/3 điểm miệng, Điểm 15 phút, KT 1tiết và T.Hành theo PPCT (chấm
và trả bài sau 2 tuần).
Tiếp tục triển khai dạy học theo chuẩn trọng tâm kiến thức theo QĐ16. Chỉ đạo nâng cao
chất lượng dạy học 3 môn Toán - Văn - Anh. Chế độ kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định
kỳ khắc phục sự mất cân đối chất lượng TBM và chất lượng kiểm tra.
Hoàn thành tất cả hồ sơ Kiểm định chất lượng GD để Sở GD kiểm tra đánh giá ngoài vào
ngày 30-3-2013. Yêu cầu CB GV xem đây là trách nhiệm bắt buộc phải hoàn thành, không có
lý do đặc biệt.
Cải tiến lề lối làm việc trong sinh hoạt tổ chuyên môn đảm bảo: Gọn nhẹ, hiệu quả, chất
lượng, phù hợp với mức độ yêu cầu, cải tiến chế độ báo cáo, hội họp của nhà trường và các tổ

chức tránh gây phiền hà, thời gian cho đội ngũ (tăng cường khai thác trang thông tin điện tử
của nhà trường, đặc biệt sử dụng hiệu quả Webmail đã triển khai để phát huy gửi thư qua
mạng cho toàn trường. Xây dựng các kế hoạch của: Nhà trường – CM- Tổ CM, Đoàn - Đội,
Công đoàn, Lao động- Văn phòng- kế toán- Thông báo-Thời khóa biểu...để cuối tháng 3 in ấn
tất cả các hồ sơ theo yêu cầu để sở đánh giá ngoài. Thiết lập hộp thư nội bộ của nhà trường
trên webmail, yêu cầu tất cả giáo viên nhận tên đăng nhập và mật khẩu, sau đó phải đổi mật
khẩu để tăng tính bảo mật. Toàn thể GV truy cập theo dõi và thực hiện.
Tiếp tục thực hiện tốt quy chế chuyên môn như hồ sơ cá nhân, ghi sổ đầu bài, sổ điểm, sử
dụng đồ dùng dạy học, giờ giấc lên lớp, đặc biệt hoàn tất chế độ cho điểm theo quy định của
chuyên môn.
Kiểm tra NBTH:
Kiểm tra toàn diện: Đc Nguyễn Hương, Tình A, Chung, Nguyệt, Lê Tình B, Viễn.
Kiểm tra chuyên đề: Thức, Xuyến, Hà B, Đỗ Hương, Hân, Mùi.
Kiểm tra phần hành: Hải, Nhung, Hiền, (Đồng),
Diệp, Mai Lý (Đình Lý)
3. Hoạt động khác.
Thực hiện nghiêm túc giờ làm việc, lên lớp, ra vào lớp theo hiệu lệnh đã quy định.
Chấp hành quy chế, quy định như trong tháng trước cụ thể: nghỉ việc, nghĩ dạy, nghĩ hội
họp( kể cả họp Tổ CM, Đoàn thể) phải có đơn xin phép và đồng ý của Hiệu trưởng không xin
Giữ gìn trật tự trường học, lưu ý chổ để xe của CBCNV đúng nơi quy định, giữ vẽ đẹp sinh
hoạt vệ sinh tại văn phòng, như sắp xếp bàn ghế, nón mũ, uống nước…
Triển khai nghiêm túc chỉ đạo sinh hoạt tập thể. Các GVCN trong giờ chào cờ, sinh hoạt
giữa giờ, đầu giờ, yêu cầu 100% GVCN lớp có mặt để chỉ đạo và giám sát học sinh.


Xác định đúng tinh thần trách nhiệm để thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ được
giao(thận trọng cân nhắc trong phát ngôn , trò chuyện,… làm ảnh hưởng đến tập thể đơn vị).
Chấm dứt tình trạng bỏ giờ, chậm giờ, khắc phục vào điểm kịp thời theo quy định của
CM. (lập 1 biên bản xử lý không HTNV trong tháng).
Thực hiện nghiêm túc báo cáo thông tin hai chiều: Chậm 1 lần được nhắc nhỡ trong
HĐSP đánh giá và hạ 1 bậc xếp loại thi đua.
Lên kế hoạch kiểm định chất lượng GD
Hồng Thủy, ngày 01 tháng 03 năm 2013
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
P. HIỆU TRƯỞNG

Lê Đình LýTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×