Tải bản đầy đủ

Kế hoạch của trường THCS tháng 12 2012

KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2012
1. Thực hiện chương trình:
Thực hiện chương trình tuần 18.
GV có kế hoạch dạy bù các môn còn chậm.
2. Dạy và học.
Hoàn thành tất cả các điểm của các bài kiểm tra định kì và kiểm tra thường
xuyên.Thao giảng 3 tiết/1 tổ, dự giờ tối thiểu 18 tiết / GV.
Hoàn thành kiểm tra học kỳ các bộ môn: GDCD, Công nghệ, Tin, Mỹ Thuật,
Nhạc, Thể dục. Chuẩn bị tốt cho kiểm tra học kì I: Văn, Sử, Địa, Anh, Toán, Lý,
Hoá, Sinh theo lịch của PGD. Phân công bộ phận chuyên môn chỉ đạo: Đ/c Đình
Lý lên kế hoạch kiểm tra, lịch coi và chấm, đ/c Cường chuẩn bị các biểu mẫu
thống kê, tổng hợp, đ/c Nhung chuẩn bị CSVC, văn phòng phẩm và các điều kiện
khác.
Chỉ đạo triển khai bồi dưỡng học sinh giỏi huyện tỉnh, phụ đạo HS yếu kém,
ôn tập lớp 9, dạy nghề lớp 8, thi giải toán qua mạng, o lim píc tiếng Anh, thi giao
thông thông minh đạt kết quả cao.
Tiếp tục triển khai các hoạt động chuyên môn, tập trung các chuyên đề đổi
mới phương pháp dạy học trên các thiết bị hiện đại và giáo án điện tử, tổ chức lớp
học dạy theo đối tượng yếu kém đặc biệt HS lớp 9. Đồng thời đẩy mạnh việc thiết
kế bài soạn, tập giảng, tập các thao tác thực hành thí nghiệm và sử dụng các
phương tiện dạy học theo hướng đổi mới.

Triển khai việc đánh giá ngoài theo kiểm định chất lượng giáo dục, chuẩn bị
sở GD kiểm tra đánh giá ngày 1-3-2013.
Hoàn chỉnh hồ sơ kiểm tra nội bộ trường học tháng theo kế hoạch, xử lí hồ
sơ đảm bảo tính chính xác, trung thực khách quan và theo qui định. Kiểm tra toàn
diện gồm 6 đ/c: đc Mùi, Việt, Dũng, Loan, Phượng, Mai Lý.
Kiểm tra chuyên đề 4 đc: Hòa, Minh , Đỗ Hương, Viễn.
Kiểm tra phần hành: 4đc: Hải (TB), Hậu, Nhung (VP), Diệp (TPT).
Kiểm tra việc đăng kí và sử dụng ĐDDH trên lớp.
3. Hoạt động khác.
Tổ chức thi năng khiếu cấp trường: đ/c Hậu, Dũng, Sơn chọn và lập danh
sách các môn. Chi Đoàn xây dựng kế hoạch phân công tổ chức nói chuyện ngoại
khoá kỉ niệm 22/12. Chấn chỉnh tổ chức Đoàn, Đội, xây dựng lề lối làm việc có
hiệu quả hơn.
Điều chỉnh, khắc phục những vấn đề thiếu sót trong hoạt động của công
đoàn, giới thiệu 3 Đoàn viên cho chi bộ.
Thiết lập thời khoá biểu 04 năm học 2012 – 2013.
Hồng Thủy, ngày 01 tháng 12 năm 2012
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
P. HIỆU TRƯỞNG
Lê Đình LýTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×