Tải bản đầy đủ

Đánh giá hoạt động của trường THCS tháng 3 2013

NH GI HOT NG THNG 3/2012
1. Thc hin chng trỡnh:
Đảm bảo chơng trình theo tiến độ (hoàn thành chơng trình tuần
29,5).
Một số môn còn chậm 1 tiết do nghỉ học để thi nghề lớp 8:
2. Hot ng dy v hc.
Đa số giáo viên lên lớp đều soạn bài đầu đủ, thực hiện nghiêm túc
quy chế chuyên môn. GVBM đã thực hiện vào điểm ở sổ lớp đạt tỉ lệ
quy định
Các tổ đã hoàn thành bài dự thi thiết kế bài giảng E-Learning do
phòng tổ chức, biểu dơng các đc đã tích cực tham gia nh đc Thuỷ,
Liễu, Hà B có bài dự thi ở tỉnh...
Tất cả các đ/c lên lớp đều sử dụng đồ dùng dạy học theo đăng ký.
GVBM đã chủ động sử dụng thiết bị thực hành trong các tiết học thực
hành (đc San, Việt, Nguyệt,Thơng, Viễn,Hân, Thuỷ...). Giáo viên lên kế
hoạch ở phiếu báo giảng kịp thời.
Công tác chấm chữa vào điểm cơ bản kịp thời, đảm bảo chế độ
theo quy định.
Hoàn thành công tác thi nghề tháng 3 đạt kết quả cao.
Những tồn tại:
Vào điểm tổ KHXH mới chỉ đạt 50%, còn quá ít.

Việc áp dụng công nghệ thông tin trong dạy học cha thờng xuyên mà
chỉ dừng lại ở các tiết thao giảng.
Giáo viên cha chủ động phụ đạo thêm cho HS yếu kém
Trong việc tham gia dự thi thiết kế bài giảng E-Learning do phòng tổ
chức các tổ cha triển khai đồng bộ theo nhóm mà chỉ dừng lại từng cá
nhân, do đó những đc đợc phân công thiết kế thì tích cực làm còn
các giáo viên khác còn thờ ơ đứng ngoài cuộc, không quan tâm và không
biết đợc việc thiết kế bài giảng E-Learning là nh thế nào.
Công tác dự giờ thao giảng và công tác bồi dỡng:
Dự giờ thao giảng ở các tổ đợc tiến hành thờng xuyên đạt và vợt chỉ
tiêu quy định. Thông qua các tiết thao giảng, dự giờ đã chỉ ra những
tồn tại để khắc phục rút kinh nghiệm nhằm bồi dỡng GV.
Công tác bồi dỡng đội ngũ đợc BGH, các tổ CM, nhóm bộ môn chú
trọng, đặc biệt là dự giờ góp ý, giúp đở GV mới.
Các tiết thao giảng đều đạt Giỏi và khá.
Công tác bồi dỡng HS giỏi và ôn tập lớp 9.
Tích cực triển khai dạy HS giỏi khối 6,7,8 theo kế hoạch nhà trờng.
Bớc đầu GV dạy đã thực hiện theo yêu cầu của chuyên môn về ch ơng trình, bài soạn, hồ sơ.
Biểu dơng đ/c Thuỷ, Thơng, Lợi, Tình, Minh, Phợng, Hà B, Nguyệt,
Mùiđã cố gắng với công tác bồi dỡng đội tuyển, đến nay cơ bản đạt
những thành công nhất định.


Công tác dạy ôn tập lớp 9 đợc thực hiện đúng lịch, học sinh đi học
chuyên cần hơn trớc.
Tồn tại:
Một số giáo viên cha chủ động tăng buổi bồi dỡng cho các đội tuyển
học sinh giỏi ở giai đoạn cuối, các đội tuyển tiếng Anh qua mạng, giải
toán qua mạng thành tích tụt hậu nhiều do sự nhiệt tình của giáo viên
cha cao, cha có phơng pháp. Giáo viên tuyến 2 môn Hoá không nhiệt
tình, tinh thần trách nhiệm yếu, nên chất lợng thi tỉnh môn Hoá còn
yếu.
Công tác ôn tập lớp 9 cha triển khai phân loại đối tợng học sinh trong
quá trình dạy ôn tập.
Công tác dự giờ dạy ôn tập cha đợc BGH chú trọng (phải tiến hành
nhiều trong tháng 4)
Việc kiểm tra đánh giá của GV đối với HS cha thật đợc chú trọng
trong quá trình dạy ôn tập cũng nh BD HSG.
Công tác kiểm tra nội bộ trờng học.
- Kiểm tra sổ điểm về thực hiện chế độ cho điểm, vào điểm.
- Kiểm tra sổ đầu bài.
- Dự giờ kiểm tra đánh giá một số tiết dạy của GV.
- Kiểm tra hồ sơ của toàn bộ GV trong nhà trờng.
- Kiểm tra việc sử dụng thiết bị dạy học trên lớp.
3.Cụng tỏc khỏc
Công tác Th viện - Thiết bị - y tế học đờng:
- Tổ chức cho giáo viên mợn sách, báo theo đúng lịch của th viện.
- Đã cho giáo viên và học sinh mợn bổ sung sách tham khảo nhằm phục
vụ cho việc bồi dỡng HSG.
- Phối hợp với nhóm cộng tác viên Th viện trong các hoạt động nh mợn
sách về cho các lớp, vệ sinh, sắp xếp kho sách.
- Hoạt động Th viện theo lịch quy định.
- Đôn đốc việc đọc sách báo của giáo viên và học sinh.
- Xử lý nghiệp vụ một số tài liệu mới nhập vào kho.
Nhân viên TB phục vụ nhu cầu về thiết bị, đồ dùng cho việc dạy và
học. Giáo viên lên phiếu báo kịp thời và tích cực sử dụng thiết bị dạy
học.
Vào sổ mợn và sổ nhật kí đồ dùng dạy học đầy đủ
Vệ sinh, lau chùi sắp xếp các phòng chức năng.
Lau chùi mực ở bàn ghế trong các phòng bộ môn
Chăm sóc , sơ cứu và cho thuốc cho những học sinh bị ốm, thơng
tích trong phạm vi cho phép.
Thờng xuyên kiểm tra công trình vệ sinh.
Tham gia phục vụ thi nghề học sinh lớp 8.
Luôn làm theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Tồn tại:


Phong trào đọc sách của HS đang còn ít. Nhập các mã sách cha hoàn
thành. GV mua sách tham khảo cha nhập sách cho th viện.
Cha có phòng tranh đảm bảo yêu cầu, đang để ở phòng kho hoá
học
Các phòng chức năng còn bẩn, học sinh ăn quà và nhổ kẹo cao su
bừa bãi,
Cha làm lại chân ghế ở các phòng bộ môn
Hng Thy, ngy 01 thỏng 4 nm 2013
NGI NH GI
P. HIU TRNG

Lờ ỡnh LýTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×