Tải bản đầy đủ

Bao cao thuc hien truong hoc an toan

Phòng gd - đt lệ thuỷ
Trờng thCS hồng thủy

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh

phúc
Số: 17/BC-trH

Hồng Thủy, ngày 01 tháng

7 năm 2013

Báo cáo kết quả xây dựng trờng học an toàn về
an ninh trật tự Năm học 2012 - 2013
đơn vị: trờng thCS hồng Thủy
I. Đặc điểm tình hình
1.Thun li.
Trờng THCS Hồng Thủy nằm ven quốc lộ 1A, thuận lợi cho
việc đi lại của học sinh. Năm học 2012 - 2013 ở xã mở đờng liên

thôn đi phía sau khu vực trờng nên thuận lợi cho việc đi lại một
số bộ phận học sinh, cho nên tình trạng vi phạm an toàn giao
thông cũng nh tai nạn không xãy ra.
Đội ngũ cán bộ công chức của nhà trờng có phẩm chất đạo
đức tốt, có năng lực trình độ, luôn thực hiện tốt mọi chủ trơng
đờng lối của Đảng, pháp luật của nhà nớc.
Các giáo viên và học sinh, đa số gơng mẫu chấp hành
nghiêm túc luật an toàn giao thông, an toàn trật tự trờng học.
Ngay từ đầu năm học ban lãnh đạo nhà trờng đã tổ chức
thực hiện giáo dục tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành
luật giao thông đối với giáo viên và học sinh, đồng thời có
những biện pháp ngăn chặn bạo lực học đờng.
Có đầy đủ các loại văn bản hớng dẫn về triển khai xõy dng
trng hc an ton, phũng chng tai nn, thng tớch một cách cụ thể.
Ban chỉ đạo cấp trờng hoạt động đều tay xây dựng kế
hoạch triển khai thực hiện cụ thể theo từng khối lớp và khu vực.
Đợc lãnh đạo địa phơng, phụ huynh học sinh, toàn thể cán
bộ, gióa viên nhân viên và học sinh hởng ứng tích cực.
2. Khú khn, vng mc.
Trờng THCS Hồng Thuỷ nằm cạnh quốc lộ 1A với mật độ phơng tiện tham gia giao thông rất lớn.
Số lợng học sinh khá đông (hơn 539 em) nên tỷ lệ học sinh
tham gia giao thông lớn, nhiều học sinh cha có ý thức cao trong
việc chấp hành an toàn giao thông, vẫn còn tình trạng học sinh
hoang nghịch rong nhà trờng.
Nhận thức về công tác an toàn giao thông của một bộ phận
nhỏ nhân dân đang còn thấp, cha quan tâm đến việc chấp


hành an toàn giao thông của con em nên hạn chế không ít đến
việc tuyên truyền an toàn giao thông trên địa bàn.
Hồng Thủy giáp phá Hạc Hải, địa hình thấp, nhiều vùng dễ
ngập lụt. Mùa ma thờng xãy ra hiện tợng lũ quét, nớc chảy xiết ở
một số khe lớn rất nguy hiểm cho học sinh đặc biệt là khi học
sinh ở nhà giúp việc cho gia đình.
Có nhiều đối tợng thanh niên h hỏng lôi kéo các học sinh
trong nhà trờng, vẫn xãy ra tình trạng gây gỗ đánh nhau ở
ngoài nhà trờng.
II. Đánh giá việc triển khai
1. Kt qu t c.
Ngay từ đầu năm học ban giám hiệu nhà trờng đã tích cực
tuyên truyền đến toàn thể giáo viên và học sinh về việc thực
hiện nghiêm túc an toàn trật tự trờng học. Thông qua các buổi
chào cờ đầu tuần Hiệu trởng nhà trờng đã dành một phần nội
dung tuyên truyền luật an toàn giao thông và nhắc nhỡ, phê
bình học sinh vi phạm an toàn trật tự trờng học.
Ngay từ đầu năm học, nhà trờng có bản đăng ký phấn đấu
đạt tiêu chuẩn An toàn về ANTT và 100% cán bộ giáo viên và
học sinh ký cam kết giao ớc thi đua xây dựng nhà trờng An
toàn về ANTT.
Triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trơng, đờng lối,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nớc.
Trong nhà trờng không xảy ra các hoạt động nh: Chống Đảng,
chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; Phá
hoại các mục tiêu, công trình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh,
quốc phòng; Tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật; mất
đoàn kết nội bộ; khiếu kiện đông ngời và khiếu kiện vợt cấp
trái pháp luật.
Thực hiện các hoạt động phòng ngừa các loại tội phạm, tai
nạn, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác, bao gồm: Kiềm
chế, làm giảm các loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội và vi phạm
pháp luật khác so với năm trớc; Không để xảy ra tội phạm nghiêm
trọng và không có CBGV và học sinh phạm tội nghiêm trọng trở
lên. Không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; không phát sinh
ngời mắc tệ nạn xã hội ở trong nhà trờng; Không có xảy ra cháy,
nổ, tai nạn giao thông và tai nạn lao động nghiêm trọng do
CBGV và học sinh gây nên.
Hoạt động Đội TNTP đã phát huy tác dụng đội cờ đỏ trong
việc giữ gìn an toàn giao thông trớc công trờng khi tan trờng.
Ban chỉ đạo hoạt động tích cực có hiệu quả
Sân trờng bằng phẳng không trơn trợt, bàn ghế đảm bảo
Học sinh không chơi đùa ngoài đờng, không đánh đạp
nhau gây tai nạn thơng tích.

2


Thực hiện tốt phòng chống bỏng, điện giật, cháy nổ. Có
đầy đủ các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy. Không có học
sinh bị ngộ độc thức ăn
* Xếp loại chung: Đạt

Hiệu trởng

Võ Thành
Đồng

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×