Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Tính chất giao hoán của phép nhân

MÔN: TOÁN-LỚP 4


KIỂM TRA BÀI CŨ

a) 214352 X 4

ĐẶT TÍNH RỒI TÍNH

b) 102426 x 5

214352
X
4

102426
X 5

857408

512130TOÁN

TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN

a) Tính và so sánh giá trị hai biểu thức:
7 x 5 và 5 x7
7 x 5 = 35

5 x 7 = 35

Vậy 7 x 5 =5 x7


TOÁN

TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN

a) So sánh giá trị của hai biểu thức a x b và b x a:
a

b

axb

bxa

4

8

4 x 8 = 32

8 x 4 = 32

6

7

6 x 7 = 42

7 x 6 = 42

5

4

5 x 4 = 20

4 x 5 = 20

Khi a và b nhận những giá trị cụ thể thì giá trị
của hai biểu thức a x b và b x a như thế nào:?
axb=bxa
Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không
thay đổi.


TOÁN
S.
58

1

TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN
LUYỆN TẬP:

Viết số thích hợp vào chỗ trống

4x6=6x
207 x 7 =

4
7x 207

3x5=5x

3

2138 x 9 =

9x 2138

Nêu tính chất
giao
hoáncócủa
phép nhân
Làm
thế nào
kết quả

Vì sao em điền được
này?
kết chỗ
quả các
này?thừa số trong một tích thì tích không
Khi đổi


TOÁN

TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN

S.
58

2

LUYỆN TẬP

Tính:

9 x 1427 = 1427 x 9 và ta
1375 x 5 = 6875
40263
x 7 = 281841
23109 x 8 =188472
đặt tính như
sau:1427
9
7 x 853 = 5971
5 x 1326 = X6630
9 x 1427 = 12843
12843

Khi thực hiện phép nhân này em
sẽ tính như thế nào?


TOÁN
S.
58

3

TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN
LUYỆN TẬP:

Tìm hai biểu thức cĩ giá trị bằng nhau

a) 4 x 2145

b) ( 3 + 2 ) x 10287

c) 3964 x 6

d) ( 2100 + 45 ) x 4

e) 10287 x 5

g) ( 4 + 2 ) x ( 3000 + 964)

( 2100 + 45 ) x 4
=
2145 Vì xsao
4 hai biểu thức
này bằng
Vậy 4 x 2145 = 2145
x 4 nhau?


TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN

TOÁN

LUYỆN TẬP:

S.
58

4

Trị chơi: RUNG CHUƠNG VÀNG

Điền số thích hợp vào chỗ trống:
ax 1 = 1 xa=a
0
a x0
=
xa=0
0=
a x b 0x
xaxb
=0


TOÁN

TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN

Nêu tính chất giao hoán của phép nhân?
Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì
tích không thay đổi
Xem trước bài: Nhân một số với 10, 100, 1000…
Chia một số với 10, 100, 100,…
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×