Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÍ TỰ TRỌNG


Toán
2. Trong
1.
Hãy kểcác
têngóc
cácdưới
góc đã
đây:
học ở lớp 3?
* Có mấy góc không vuông? Là những góc
nào? Hãy ghi kết quả vào bảng con.

1

4

2


5

3

6


TOÁN
GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸT
1. Giới thiệu góc nhọn, góc tù, góc bẹt:
a. Góc nhọn:
Góc nhọn đỉnh O; cạnh OA, OB
Góc nhọn bé hơn góc vuông
M
b. Góc tù:
Góc tù đỉnh O; cạnh OM, ON
Góc tù lớn hơn góc vuông
c. Góc
bẹt: C, O, D như thế nào với nhau?C
Các điểm
C
Góc
bẹt
đỉnh
O
;
cạnh
OC,
OD
Điểm C, O, D thẳng hàng với nhau
C
Góc bẹt bằng hai góc vuông
C

A
B

O

O

N

.
O

O

D


TOÁN
GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸT
2. Thực hành:
Bài 1: Trong các góc sau đây, góc nào là: góc vuông, góc nhọn, góc
tù, góc bẹt?
Q

M

P

A

B

N

E

Y

G

D

U

K

C

V

X

I

O

H


TOÁN
GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸT
Bài 2: Trong các hình tam giác sau:
Hình tam giác nào có ba góc nhọn?
M

A

B

C

D

N

P

Hình tam giác ABC có ba góc nhọn

E

G


TOÁN
GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸT

Trò chơi:

00:06
00:05
00:00
00:01
00:02
00:03
00:04
00:07
00:08
00:14
00:15
00:16
00:18
00:19
00:12
00:13
00:09
00:10
00:11
00:17
00:25
00:27
00:20
00:21
00:22
00:23
00:24
00:26
00:28
00:30
00:29

TẬP LÀM GIÁM
KHẢO

Quan sát các hình tam giác trên rồi ghi vào
bảng con chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
nhất: Trong một hình tam giác có nhiều nhất:
A. Một góc vuông
B. Một góc tù.
D. Cả 3 đáp án trên.
C. Ba góc nhọn.


Xin chân thành cảm ơn
các thầy giáo, cô giáo và
các em học sinh!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×