Tải bản đầy đủ

Đề thi học kì 2 tin học 7

Phòng GD&ĐT huyện Lệ Thuỷ
Trường THCS Hồng Thuỷ
Họ tên:…………………………..
Lớp:……………………………...

Kiểm tra học kỳ II
Năm học: 2013- 2014
Môn: Tin học 7
Thời gian làm bài: 45 phút

ĐIỂM

LỜI PHÊ

Đề 1:
Câu 1.(2,5 điểm) Trình bày các bước vẽ biểu đồ? Hãy nêu một vài dạng biểu đồ
thường được sử dụng?
Câu 2 (2,5 điểm): Lọc dữ liệu là gì? Nêu các thao tác để lọc ra các hàng có giá trị lớn
nhất hay nhỏ nhất?
Câu 3 (2,5 điểm): Hãy trình bày các thao tác để:
a) Điều chỉnh ngắt trang

b) Kẻ đường biên của các ô tính.
Câu 4. (2,5 điểm) Viết cú pháp lệnh tính toán các biểu thức đơn giản và lệnh vẽ đồ thị
đơn giản trong chương trình phần mềm “Học toán với ToolKit Math”. Cho ví dụ minh
hoạ.
BÀI LÀM
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................


........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................


Phòng GD&ĐT huyện Lệ Thuỷ
Trường THCS Hồng Thuỷ
Họ tên:…………………………..
Lớp:……………………………...

Kiểm tra học kỳ II
Năm học: 2013- 2014
Môn: Tin học 7
Thời gian làm bài: 45 phút

ĐIỂM

LỜI PHÊ

Đề 2:
Câu 1 (2,5 điểm): Lọc dữ liệu là gì? Nêu các thao tác để lọc ra các hàng có giá trị lớn
nhất hay nhỏ nhất?
Câu 2.(2,5 điểm) Em hãy cho biết mục đích của việc sử dụng biểu đồ. Hãy nêu một
vài dạng biểu đồ thường được sử dụng và các trường hợp khi sử dụng biểu đồ đó.
Câu 3 (2,5 điểm): Hãy trình bày các thao tác để:
a) Điều chỉnh ngắt trang
b) Kẻ đường biên của các ô tính.
Câu 4. (2,5 điểm) Trình bày lợi ích của việc xem văn bản trước khi in?
BÀI LÀM
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................


........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................


........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×