Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
Môn Toán - Lớp 4
DIỆN TÍCH HÌNH THOI

TẬP THỂ LỚP 4A &
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜBài 2


i

3

Bài1Toán

Diện tích hình thoi
n
? ,BD = ?
Cho hình thoi ABCD, AC = m
B

n

0

C

A
D
m


Toán

Diện tích hình thoi
Cắt hình tam giác AOD và cắt tam giác COD
Ghép với tam giác ABC được hình chữ nhật MNCA
M

B
n

A

C

0

D
m

A

B

0
m

N

C


Toán

Diện tích hình thoi
B
n

A

B

M

n
0 2
n
2

n
2

C
A

0
m

D

N

C

m

Diện tích hình thoiABCD bằng
… diện tích hình chữ nhật MNCA

mx n
=
Vậy diện tích nhình thoi ABCD
n mx n 2

= AC x MA = m x

2

Mà m x

2

=?

2


Toán

Diện tích hình thoi
B
n

A

n
0 2
n
2
D

M

B

N
n
2

C
A

0
m

m

Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai
đường chéo chia cho 2

C


Toán

Diện tích hình thoi
B
n

M

n
0 2
n
2

A

N
n
2

C
A

D

B

0
m

C

m

mxn
=
S ?
2

S là diện tích của hình thoi.
m , n là độ dài của hai đường chéo


Thứ năm ngày 18 tháng 12 năm 2008
Toán

Diện tích hình thoi
Bài 1. Tính diện tích của:
a) Hình thoi ABCD, với:
AC = 3 cm; BD = 4 cm
B

b) Hình thoi MNPQ, biết:
MP = 7 cm; NQ = 4 cm
N
M

C

A

D

6 cm
S =…

P
2

S = 14
… cm

2

Q


Thứ năm ngày 18 tháng 12 năm 2008
Toán

Diện tích hình thoi
Bài 2: Tính diện tích hình thoi biết

Độ dài các đường chéo là 54m
15 dm
dmvà 20
Diện
tích
là: 50 dm2
Đổi
: 4hình
m =thoi
40
… dm
Diện tích hình thoi là 300 dm2


. Quan sát hình vẽ và chọn câu đúng

2cm

B

N

M

2cm

Bài 3.

A
C

Q

5cm

P

D
5cm
Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật
Diện tích hình thoi bằng 1 diện tích hình chữ nhật
2


Toán

Diện tích hình thoi
* Hãy chọn một con vật mà em yêu thích :
* Hình thoi có

* Hình thoi có

* Hình thoi có độ

độ dài đường

độ dài đường

dài đường chéo

chéo là 20 cm và chéo là 10 cm và là 5 cm và 8 cm
9 cm thì diện

8 cm thì diện

thì diện tích của

tích của hình

tích của hình

hình thoi là

thoi là ?90 cm2

thoi là ?40 cm2

?20 cm2
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×