Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi


Kính chào
quý thầy, cô
và các em học sinh.


Kiểm tra bài cũ

1.Trong các hình sau hình nào là thoi ?

Hình 1

Hình 2

Hình 4

Hình 3

Hình 6
Hình 52. Nêu đặc điểm của hình thoi?

- Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và
bốn cạnh bằng nhau.


TOÁN
DIỆN TÍCH HÌNH THOI


TOÁN: DIỆN TÍCH HÌNH THOI

n

A

`

B
n
n
2
O
O2
n
n
2
2
D

M

B

N

n
2

C

O
O

A
O

A

m

C
C

`

D
D

Nhận xét:
-Diện tích hình thoi ABCD bằng diện tích hình chữ nhật MNCA.
Cắt hình tam giác AOD và hình tam giác COD rồi ghép với
-Chiều dài hình chữ nhật MNCA là m
hình tam giác ABC để được hình chữ nhật MNCA.
- Chiều rộng hình chữ nhật MNCA là
- Diện tích hình chữ nhật MNCA là
- Vậy: diện tích hình thoi ABCD là


TOÁN: DIỆN TÍCH HÌNH THOI

B
O

A

C

`

D

Diện tích hình thoi bằng tích độ dài
hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).

( S là diện tích của hình thoi; m,n là độ dài hai đường chéo).


TOÁN: DIỆN TÍCH HÌNH THOI

Thực hành
Bài 1: Tính diện tích của:
B

a) Hình thoi ABCD, biết: AC = 3cm; BD = 4cm.
b) Hình thoi MNPQ, biết: MP = 7cm; NQ = 4cm.

A

C

Bài giải:
a) Diện tích hình thoi ABCD là:

D
N

b) Diện tích hình thoi ABCD là:

M
P
Q

Đáp số: a) 6cm2
b) 14cm2


TOÁN: DIỆN TÍCH HÌNH THOI

Bài 2: Tính diện tích hình thoi, biết:
a)Độ dài các đường chéo là 5dm và 20dm;
b) Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm.
Bài giải:
a) Diện tích hình thoi là:
5 x 20 : 2 = 50(dm2)
b) Đổi: 4m = 40dm
Diện tích hình thoi là:
40 x 15 : 2 = 300(dm2)
Đáp số: a) 50dm2
b) 300dm2


TOÁN: DIỆN TÍCH HÌNH THOI

AI NHANH HƠN
* Cách chơi:
- Có 3 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 2 đáp án để lựa
chọn là đúng và sai.
- Sau khi đọc xong câu hỏi ai nhanh tay sẽ dành
được quyền trả lời, trả lời đúng sẽ giành được
một bông hoa điểm tốt.


AI NHANH HƠN
Câu 1

Diện tích hình thoi bằng tổng của độ dài hai
đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).

Câu 2

Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với

S

Đ

nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
Diện tích của hình thoi có độ dài hai đường
Câu 3
chéo là 5dm và 20cm bằng 50dm2.

SCHÚC CÁC EM HỌC TỐT!!!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×