Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi

PHÒNG GD & ĐT VẠN NINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN KHÁNH 1

MÔN TOÁN LỚP 4

11

Hãy xác định hình thoi, hình chữ nhật trong các
hình dưới đây:

Hình 1

Hình 2
Hình 3

Hình 4


Hình 5


2

Nêu các đặc điểm của hình thoi

- Hình thoi có hai cặp cạnh song song và bốn cạnh
bằng nhau
- Hai đường chéo hình thoi vuông góc với nhau và
cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường


DIỆN TÍCH HÌNH THOI
Hoạt động 1: Cắt và ghép hình

Cho hình thoi ABCD có: AC = m, BD = n
B

n

A

C

D
m

Hãy cắt hình thoi ABCD thành các hình tam giác
rồi ghép lại thành hình chữ nhật


Thứ hai, 19 tháng 10 năm 2010
Toán
DIỆN TÍCH HÌNH THOI
Hoạt động 1: Cắt và ghép hình
B

n
2

O

n

n
2

A

D
m

C


DIỆN TÍCH HÌNH THOI
Hoạt động 1: Cắt và ghép hình
B

n

n
2

A

n
2
D
m

C


DIỆN TÍCH HÌNH THOI
Hoạt động 1: Cắt và ghép hình
M

B

N

n
2
A

O
m

C


DIỆN TÍCH HÌNH THOI
Hoạt động 2: So sánh đối chiếu các yếu tố hình học
B

n

A

O

M

B

n
2
n
2

N
n
2

C

A

O

C

m
D
m

Kể tên haiĐường
đườngchéo
chéoAC
của
vàhình
BD thoi ABCD
Chiều dài
chiều
rộng rộng
MA (NC
Kể MN
tên (AC)
chiềuvàdài
và chiều
của hình chữ nhật MNAC

So sánh
rộng
của hình
chữ
MNAC
Chiều
dàichiều
MN dài,
(AC)chiều
bằng
đường
chéo
ACnhật
bằng
m
n
1 hình
như
nàorộng
với hai
đường
của
thoi ABCD
và thế
chiều
MA
(NC)chéo
bằng
BD bằng
2


DIỆN TÍCH HÌNH THOI
Hoạt động 2: So sánh đối chiếu các yếu tố hình học
B

n

A

O

M

B

n
2
n
2

N
n
2

C

A

O
m

D
m

Diện tích hình thoi ABCD như thế nào với
Diệndiện
tích
hình thoi ABCD bằng
tích hình chữ nhật MNCA?

diện tích hình chữ nhật MNCA

C


DIỆN TÍCH HÌNH THOI
Hoạt động 3: hình thành quy tắc, công thức
diện tích hình thoiM
B
B

n

A

O

n
2
n
2

N

n
2

C

A

O

C

m
D
m

n dài hai nđường
m ×chéo
n
Diện
tích
hình
thoi
bằng
tích
của
độ
chi
Diệntích
tích hình
chữchữ
nhật nhật
MNCA là
Màm × tính
m × .được
= thế nào?
Diện
hình
MNCA
m× n 2
2
2
S = m× n
Vậy diện tích hình thoi ABCD là 2
(S là diện tích của hình thoi ; m,n là 2
độ dài hai đường chéo)

(cùng một đơn vị đo)


DIỆN TÍCH HÌNH THOI
Hoạt động 4: Luyện tập thực hành
1 Tính diện tích của:
a) Hình thoi ABCD,
biết:
B ; BD =
AC = 3cm
4cm

A

C

D

b) Hình thoi MNPQ,
biết:
N ; NQ =
MP = 7cm
4cm

M

P

Q


DIỆN TÍCH HÌNH THOI
Hoạt động 4: Luyện tập thực hành
2 Tính diện tích hình thoi, biết :
a) Độ dài các đường chéo là 5dm và 20dm ;
b) Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm.

Bài giải
a) Diện tích hình thoi có
độ dài các đường chéo 5
dm và 20 dm là:
2
(
)
dm
5 x 20 : 2 = 50

dm 2
Đáp số: 100

Đổi đơn vị: 4 m = 40 dm
b)
Diện tích hình thoi có độ
dài các đường chéo( dm
402 )
dm 40
và x1515dm
2
: 2là:
= 300

dm

Đáp số: 300


DIỆN TÍCH HÌNH THOI
Hoạt động 4: Luyện tập thực hành
3

Đúng ghi Đ, sai ghi S :
B

2cm

A

M

N

C
D
5cm

2cm
Q

5cm

P

a) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật

S

1
b) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật
2

Đ


Củng cố, dặn dò
Về nhà làm bài tập trong vở bài tập
toán
 Học thuộc công thức diện tích hình
thoiXin chân thành cảm ơn
thầy cô và các bạn đã theo dõiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×