Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 9: Vẽ trang trí hình tròn

Trường Tiểu học Vô Ngại


Toán
Kiểm tra bài cũ
Hãy nêu tên các bán kính, đường kính có trong hình tròn sau:
Các bán kính: OA, OB, OC, OD

C

Các đường kính: AB, CD
A

O

O

D

BToán
Tiết 108:

Vẽ trang trí hình tròn

Bài 1. Vẽ hình theo các bước sau:
Bước 1: Vẽ hình tròn tâm O, bán kính OA.

Mẫu:


Toán
Tiết 108:

Vẽ trang trí hình tròn

Bài 1. Vẽ hình theo các bước sau:
Bước 2: Vẽ trang trí hình tròn (tâm A, bán kính AC; tâm B,
bán kính BC

Mẫu:


Toán
Tiết 108:

Vẽ trang trí hình tròn

Bài 1. Vẽ hình theo các bước sau:
Bước 3: Vẽ trang trí hình tròn (tâm C, bán kính CA; tâm D,
bán kính DA

Mẫu:


Toán

Tiết 108:

Vẽ trang trí hình tròn

Bài 1. Vẽ hình theo các bước sau:

Bước 1

Bước 2

Bước 3


Toán
Tiết 108:

Vẽ trang trí hình tròn

Bài 2. Tô màu hình đã vẽ trong bài 1:


Toán
Tiết 108:

Vẽ trang trí hình tròn

Củng cố _Dặn dò


Chă
m

Ngoan
HỌC
GIỎI

Học
HỌC
GIỎI

Giỏi


Toán

Tiết 108:

Vẽ trang trí hình trònTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×