Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 9: Vẽ trang trí hình tròn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 3

TaiLieu.VN


Kiểm tra bài cũ

Hãy nêu tên các bán kính, đường kính có trong hình tròn sau:
C

Các bán kính: OA, OB, OC, OD
Các đường kính: AB, CD

A

O

O


D

TaiLieu.VN

B


Bài 1. Vẽ hình theo các bước sau:
Bước 1: Vẽ hình tròn tâm O, bán kính OA.

Mẫu:

TaiLieu.VN


Bài 1. Vẽ hình theo các bước sau:
Bước 2: Vẽ trang trí hình tròn (tâm A, bán kính AC; tâm B,
bán kính BC

Mẫu:

TaiLieu.VN


Bài 1. Vẽ hình theo các bước sau:
Bước 3: Vẽ trang trí hình tròn (tâm C, bán kính CA; tâm D,
bán kính DA

Mẫu:

TaiLieu.VN


Bước 1

TaiLieu.VN

Bước 2

Bước 3


Bài 2. Tô màu hình đã vẽ trong bài 1:

TaiLieu.VN


Củng cố _Dặn dò

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×