Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 9: Vẽ trang trí hình tròn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 3

TaiLieu.VN


KIỂM TRA BÀI CŨ:

Câu 1:
Nêu tên tâm, các bán kính, đường kính có trong
hình tròn sau:
C
A

I

O

D


TaiLieu.VN

B


Câu 2:

TaiLieu.VN

Vẽ hình tròn tâm O, bán kính 2cm


TOÁN:

TaiLieu.VN


TOÁN: VẼ TRANG TRÍ HÌNH TRÒN

Bài 1: Vẽ hình theo các bước sau:
Bước 1:
-Vẽ hình tròn tâm O,
bán kính OA bằng
“2 cạnh ô vuông”

C

O
Bước 2:
A
0
2
1
5
3
4
-Vẽ trang trí hình tròn
tâm A, bán kính AC
-Vẽ trang trí hình tròn
tâm B, bán kính BC
D
Bước 3:
-Vẽ trang trí hình tròn tâm C, bán kính CA
-Vẽ trang trí hình tròn tâm D, bán kính DA

TaiLieu.VN

B


TOÁN: VẼ TRANG TRÍ HÌNH TRÒN

Bài 2: Tô màu hình đã vẽ trong bài 1:
C

A

O

D
TaiLieu.VN

B


TOÁN: VẼ TRANG TRÍ HÌNH TRÒN

Trong các hình sau đây, hình nào chỉ sử dụng
com pa để vẽ trang trí:

TaiLieu.VN

Hình 1

Hình 2

Hình 3

Hình 4


TIẾT HỌC KẾT THÚC

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×