Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 1 bài 9: Xem đồng hồ

Trường TH Nguyễn Công Sáu
TaiLieu.VN
Môn Toán

Tuần 3 Tiết 13 Bài : Xem đồng hồ


Toán :
Kiểm tra bài cũ :
Tóm tắt:
Bao ngô cân nặng : 45 kg
Bao gạo cân nặng hơn bao ngô: 36 kg
Bao gạo cân nặng :……kg ?
Bài gỉai:
Bao gạo cân nặng số ki lô gam
45 + 36 = 81 ( kg)
TaiLieu.VN

Đáp số : 81 kgToán :

8 giờ 5 phút

Xem đồng hồ

8 giờ 15 phút

8 giờ 30 phút
hoặc 8 giờ rưỡi

TaiLieu.VN


Xem đồng hồ

Toán:
Bài 1:

Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

4 giờ 5 phút
TaiLieu.VN

4 giờ 10 phút

4 giờ 25 phút


Toán :

Xem đồng hồ
Bài 2 : Quay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ:

a) 7 giờ 5 phút

b) 6 giờ rưỡi

c) 11 giờ 50 phút
TaiLieu.VN


Toán :

Xem đồng hồ

Bài 3 : Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

5 giờ 20 phút
TaiLieu.VN

9 giờ 15 phút

12 giờ 35 phút


Toán :

Xem đồng hồ

Bài 3 : Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

2 giờ 5 phút
TaiLieu.VN

5 giờ 30 phút

9 giờ 55 phút


Toán :

Xem đồng hồ
Trò chơi : Ai nhanh hơn

TaiLieu.VN


Hai đồng hồ nào
chỉ cùng thời
gian ?

TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


Trân trọng
cám ơn các
thầy cô giáo và
tất cả các em !
TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×