Tải bản đầy đủ

THAM LUẬN CÔNG tác xây DỰNG đơn vị đạt lá cờ đầu của VÙNG KHÓ KHĂN

Tham luận
Công tác xây dựng đơn vị đạt lá cờ đầu của vùng khó khăn.
đơn vị: trờngTHCS Hồng Thủy.
Trớc hết, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới ban tổ chức buổi
sơ kết đã cho phép tôi đợc thay mặt các cán bộ, giáo viên, nhân viên
trờng THCS Hồng Thủy tham luận một số ý kiến về "Công tác xây
dựng đơn vị đạt lá cờ đầu trong phong trào thi đua dạy tốt
học tốt ".
I. Đặc điểm tình hình nhà trờng
a. Những thuận lợi:
Trờng THCS Hồng Thủy đợc đóng trên địa bàn rộng, xã có truyền
thống về học sinh giỏi.
Trong những năm qua, chất lợng nhà trờng đã ổn định và đI vào
phát triển, đặc biệt là chất lợng học sinh giỏi tăng trởng đáng kể qua
hàng năm.
Trờng đã công nhận đạt chuẩn quốc gia năm 2011 và trong năm
học này đợc Sở GD - ĐT chọn để đánh giá kiểm định chất lợng giáo
dục.
Cơ sở vật chất nhà trờng cơ bản đảm bảo cho công tác dạy và
học, các phòng học bộ môn, phòng nghe nhìn đảm bảo đạt chuẩn,
đáp ứng đợc cho công tác dạy học hiện nay.

Trờng đợc chính quyền địa phơng quan tâm đầu t về mọi
mặt, đặc biệt là hội cha mẹ học sinh luôn tạo mọi ddieuf kiện tốt
nhất để giúp nhà trờng trong giáo dục học sinh cũng nh tăng trởng cơ
sở vật chất.
b. Những khó khăn
Trờng nằm trong những xã đặc biệt khó khăn và đóng xa trung
tâm huyện Lệ Thủy nên việc nhận thức của một số bộ phận phụ
huynh học sinh còn lạc hậu và ỷ lại, xem trách nhiệm giáo dục học sinh
là nhiệm vụ của nhà trờng. Đời sống nhân dân thu nhập còn thấp, chủ
yếu dựa vào nông nghiệp nên việc đầu t cho con em học tập còn hạn
chế.
Chất lợng đội ngũ cha đồng đều một số bộ môn nh Toán, Văn
còn thiếu giáo viên chủ chốt nên chất lợng tuyển sinh vào lớp 10 qua
hàng năm kết quả còn thấp.
Điều kiện cơ sở vật chất tuy đáp ứng đợc công tác dạy học song
vẫn cha đáp ứng đợc những yêu cầu trong thời gian tới của giáo dục
đào tạo.
II Một số giải pháp xây dựng đơn vị trở thành là cờ đầu trong
phong trào thi đua dạy tốt, học tôt.
1. Công tác t tởng:
Trớc hết phải xác định công tác xây dựng lá cơ đầu là nhiệm vụ
khó khăn. Do đó lãnh đạo nhà trờng cần có sự tuyên truyền trong cán


bộ giáo viên và trong học sinh để có sự tập trung và nâng cao nhận
thức cho mình để cùng nhà trờng hoàn thành nhiệm vụ.
Mỗi một cán bộ giáo viên phải xác định rõ trách nhiệm của mình
cùng với nhà trờng nâng cao chất lợng giáo dục và xây dựng nhà trờng
có những bớc tiến trong thành tích về học sinh giỏi và học sinh năng
kiếu cũng nh tuyển sinh vào lớp 10.
Phải tác động trực tiếp đến chính quyền địa phơng để có sự
quan tâm đầu t từ địa phơng. Tuyên truyền sâu rộng trong phụ
huynh học sinh để họ biết và hiểu những công việc nhà trờng đang
làm và sẽ làm để xây dựng nhà trờng đạt lá cờ đầu trong phong trào
thi đua của ngành giáo dục đạo tạo.
2. Công tác xây dựng cơ sơ vật chất và xây dựng đội ngũ.
Tăng cờng công tác xã hội hóa giáo dục, huy động nhiều nguồn
lực trong và ngoài xã hội để tăng trởng cơ sở vật chất đặc biệt đầu
t mua sắm các trang thiết bị dạy học hiện đại.
Xây dựng khuôn viên nhà trờng đảm bảo tính thẩm mĩ và tính
s phạm cao để nhà trờng là nơi học tập vui tơi và mỗi cán bộ giáo viên
và học sinh luôn luôn mõi ngày đến trờng là một niềm vui.
Luôn nâng cao công tác bồi dỡng đội ngũ, xây dựng tập thể s
phạm đoàn kết phát triển. Mỗi cán bộ giáo viên phải tăng cờng công tác
tự bồi dỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cũng nh tiếp cận với phơng tiện dạy học hiện đại để đáp ứng với công tác dạy học trong giai
đoạn hiện nay.
Xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh, thể hiện trong
công tác xây dựng công đoàn nhà trờng trong công tác chăm lo đời
sống cho đoàn viên và lao động trong nhà trờng. Xây dựng chi đoàn
thực sự là nơi bồi dỡng các cán bộ giáo viên trẻ về chính trị t tởng cũng
nh rèn luyện chuyên môn.
3. Nâng cao chất lợng giáo dục, khắc phục điều kiện điều
kiện khó khăn để xây dựng lá cơ đầu .
Việc duy trì chất lợng giáo dục và nâng cao chất lợng giáo dục là
nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng lá cờ đầu. Do đó lãnh
đạo nhà trờng phải có những kế hoạch cụ thể trong việc nâng cao
chất lợng toàn diện. Đó là việc nâng cao chất lợng đại trà mà mục tiêu
phải phấn đấu chất lợng ngang với mặt bằng trong huyện, Nâng cao
chất lợng tuyển sinh vào lớp 10 để từ đó nhà trờng tạo thơng hiệu cho
công tác dạy học. Duy trì và phát triển công tác bồi dỡng học sinh giỏi,
tìm ra nguyên nhân của các đội tuyển chất lợng còn thấp để từ đó
có những giải pháp thích hợp để các đội tuyển đó phát triển. Tập
trung cho công tác bồi dỡng HSG cấp tỉnh, đó là việc tăng cờng cho
giáo viên tuyến 2 và hoàn thiện kế hoạch bồi dỡng tại trờng 2 môn Sử,
Địa lớp 9.
iii. một số kiến nghị.


Việc xây dựng đơn vị trở thành lá cờ đầu là công việc mới và
khó, nên nhà trờng cần sự chỉ đạo sát sao từ các cấp lãnh đạo, để có
định hớng và xây dựng lộ trình thực hiện có hiệu quả.
Cần có sự đầu t cơ sở vật chất t các cấp trong việc nâng cao
chất lợng phơng tiện dạy học trong thời kì phát triển của giáo dục.
Trên đây là bản tham luận về công tác xây dựng trờng học
thành đơn vị lá cờ đầu trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt ở
vùng khó khăn. Các giải pháp chỉ là mang tính lí thuyết, do đó việc
trở thành thực tiễn là quá trình lâu dài và luôn đợc sự quan tâm
đầu t chỉ đạo của các cấp, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của
Phòng GD DDT Lệ Thủy.
Cuối cùng tôi xin kính chúc quý vị đại biểu và các đồng chí sức
khoẻ, chúc buổi sơ kết thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn!
Hồng Thủy, ngày 14 tháng 01 năm 2013
Ngời thực hiện
Võ Thành ĐồngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×