Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 27: Chia số có 2 chữ số cho 1 số có 1 chữ số

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM
HỌC SINH THAM DỰ TIẾT DẠY

MÔN TOÁN LỚP 3

TaiLieu.VN


Bài:

Tiết: Toán

1/.Kiểm tra bài cũ:
63 : 7 = 9
54 : 9 = 6

2/.Bài mới

TaiLieu.VN

21 : 3 = 7

25 : 5 = 5


Tiết: Toán
Bài:Chia số có hai chữ số cho số có
a)

72 : 3 =
72 3
6 24
12
12
0

TaiLieu.VN

.
.

7 chia 3 được 2 , viết 2.

2 nhân 3 bằng 6; 7 trừ 6 bằng 1
Hạ 2, được 12; 12 chia 3 được 4, viết 4

4 nhân 3 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0


Tiết: Toán
Bài:Chia số có hai chữ số cho số có
b) 65 : 2 =
65 2
6 32
05
4
1

.
.

6 chia 2 được 3 , viết 3.
3 nhân 2 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0

Hạ 5; 5 chia 2 được 2 , viết 2.
2 nhân 2 bằng 4; 5 trừ 4 bằng 1

65 : 2 = 32 (dư 1)
TaiLieu.VN


Em có nhận xét gì về hai ví dụ a và b:
a)

72 : 3 =

72 3
6 24
12
12
0

TaiLieu.VN

b) 65 : 2 =
65 2
6 32
05
4
1
65 : 2 = 32 (dư 1)


Tiết: Toán
Bài:Chia số có hai chữ số cho số có
Bài 1:
a)
7
91
5
90
6
96
84 3
7
3
1
5
8
1
6
6
6 28
1
2
1
4
0
3
6
24
21
40
36
24
0
0
0
0
65 2
59 5
b) 68 6
97 3
6 32
5
1
9
1
2
3
6 11
05
0
9
0
7
08
4
5
6
6
1
4
1
2

TaiLieu.VN


Tiết: Toán
Bài:Chia số có hai chữ số cho số có
Bài 2:
1
Mỗi giờ có 60 phút.
Hỏi
5

giờ có bao

Bài giải:
1
Số phút của
giờ là:
5
60 : 5 = 12 (phút)
Đáp số :12

TaiLieu.VN

phút


Tiết: Toán
Bài:Chia số có hai chữ số cho số có

Bài 3:
Có 31m vải, may mỗi bộ quần áo hế
thể may được nhiều nhất là mấy bộ
thừa mấy mét vải ?

Bài giải:
Số bộ quần áo may được và dư s
31 : 3 = 10 (bộ ), dư 1 m)
Đáp số :10 bộ quần áo, dư
TaiLieu.VN


Tiết: Toán
Bài:Chia số có hai chữ số cho số có
Đúng ghi Đ sai ghi S:
81 3
6 27
21
Đ
21
0

TaiLieu.VN

77 3
6 25
17
S
15
0


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×