Tải bản đầy đủ

Xây dựng hệ thống quản lý dịch vụ cho thuê xe đạp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

VIỆN ĐIỆN
TỬNÓI
- VIỄN
THÔNG
LỜI
ĐẦU
Trong những năm gần đây, khoa học công nghệ Việt Nam đã và đang hội nhập
vào dòng chảy của khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới. Công nghệ thông tin ở
nước ta phát triển khá nhanh và mạnh, chiếm một vị trí quan trọng trong các ngành
khoa học công nghệ. Một trong những lĩnh vực đang được ứng dụng tin học hóa rất
phổ biến ở nước ta là lĩnh vực quản lý. Tin học hóa trong quản lý giúp cho các nhà
quản lý điều hành công việc một cách khoa học, chính xác và hiệu quả hơn.
Quản lý dịch vụ là một trong những công việc tương đối phức tạp, tốn nhiều thời

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

gian và công sức. Chính vì thế, tin học hóa trong lĩnh vực quản lí điểm là một yêu cầu
tất yếu. Tuy nhiên, muốn quản lý tốt chúng ta cần phải có các phần mềm tốt, phần mềm
phải đảm bảo có độ bảo mật cao, dễ sử dụng và nhiều tiện ích.

Quản lý dịch vụ là một nhu cầu thiết thực trong quản lý của tất cả các cửa hàng
cho thuê. Với số lượng nhiều, chắc chắn dữ liệu cần nhập vào sẽ rất nhiều, việc quản lý
cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Chẳng hạn, khó khăn trong việc cập nhật, sửa chữa dữ
Giảng
Phùng
ThịxeKiều
liệu
hayviên
khi hướng
cần tra dẫn:
cứu thông TS.
tin của
bất kỳ
nào Hà
thì chúng ta đều phải tìm, rà soát
bằng phương pháp thủ công… Công việc quản lý điểm như thế còn làm tiêu tốn rất
Sinh viên thực hiện:
nhiều thời gian.
Xuất phát từ những lý do trên, cùng với sự hướng dẫn của TS. Phùng Thị Kiều
Hà, chúng em thực hiện đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý dịch vụ cho thuê xe đạp”
để vận dụng những kiến thức đã được học vào thực tiễn, xây dựng một hệ thống quản
lý cho thuê xe.
Chúng em xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội , 3/2019

Sinh viên thực hiện

1


MỤC LỤ

LỜI NÓI ĐẦU................................................................................................................ 2
MỤC LỤC...................................................................................................................... 3
DANH MỤC HÌNH VẼ.................................................................................................4
DANH MỤC BẢNG BIỂU............................................................................................5
DANH MỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT........................................................................6
CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN.........................................................................................7
1.1. Lý do chọn đề tài...............................................................................................7
1.2 Mục đích............................................................................................................... 7
1.3 Các bước thực hiện...............................................................................................8
1.4 Phân công công việc.............................................................................................8
CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÍ THUYẾT..............................................................................10
2.1 Giới thiệu về GPS:.............................................................................................10
2.2 Phần cứng...........................................................................................................11
2.2.1 Adruino Mega..............................................................................................11
2.2.2 Module GPS................................................................................................13
2.2.3 Module sim 800L.........................................................................................14
2.2.4 SD card........................................................................................................16
2.2.5 Màn hình LCD.............................................................................................17
2.2.6 Sơ đồ khối....................................................................................................18
2.3 My SQL.............................................................................................................. 18
2.3.1 Giới thiệu cơ sở dữ liệu MySQL..................................................................18
2.3.2 Mục đích sử dụng cơ sở dữ liệu...................................................................18
2.4 Mô hình quản lí..................................................................................................19
2.4.1 Mô hình dữ liệu...........................................................................................19
2.4.2 Sơ đồ phân rã chức năng.............................................................................20
2


KẾT LUẬN..................................................................................................................21

DANH MỤC HÌNH VẼ
Hình
Hình
Hình
Hình
Hình
Hình

1 : Sơ đồ mindmap về phần cứng........................................................................11
2 :Adruino Mega.................................................................................................13
3: Module Neo-6M.............................................................................................15
4 :Module sim800L............................................................................................17
5: Module SD card..............................................................................................18
6: Màn hình LCD................................................................................................18

3


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1: Phân công công việc.........................................................................................9

4


DANH MỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT
GPS -Global Positioning System

5


CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN
1.1.

Lý do chọn đề tài
Hiện nay, quản lý dịch vụ cho thuê xe là một công việc hết sức quan trọng đối với

các cơ sở kinh doanh. Công việc này nếu làm theo cách thủ công thì hiệu quả thường
không cao. Thực tế hiện nay một số cơ sở dịch vụ vẫn dùng hệ thống quản lý bán hàng
trên Microsoft Excel với những công việc như:


Nhập dữ liệu cho xe, sửa chữa thông tin về xe.In bảng thông tin sản phẩm, in danh sách các loại xe được mua nhiều, ít,
các sản phẩm giảm giá…Lưu trữ thông tin các bảng báo cao doanh thu của cửa hàng.

Công việc quản lý bán hàng thủ công như vậy đòi hỏi người quản lý phải có nhiều kỹ
năng. Ví dụ: Khi người quản lý nhập thông tin xe cho thuê, tính toán, in danh sách theo
yêu cầu của cơ sở kinh doanh thì mất khá nhiều thời gian cho việc nhập thông tin, việc
theo dõi thống kê, tổng hợp dễ bị nhầm lẫn, khó đảm bảo độ tin cậy.
Vì thế “Xây dựng hệ thống quản lí cho thuê xe đạp” là đề tài mà chúng em
cần nghiên cứu và thực hiện trong đồ án này.
1.2 Mục đích
có các chức năng chính như sau:
- Quản lý và theo dõi một hay nhiều xe tại một thời điểm
- Xem lại lộ trình xe chạy.
- Báo cáo thống kê:
+ Tốc độ, quãng đường di chuyển
6


+ Trạng thái xe: đang chạy, dừng, ai đang lái.
+ Theo dõi quản lý & phân tích tốc độ
+ Theo dõi, quản lý hàng hóa trên xe.
- Cấp quyền cho người sử dụng (admin hay user thông thường)
- Lưu trữ, quản lý, truy vấn tới cơ sở dữ liệu người dùng.
- Lưu trữ, quản lý, truy vấn tới cơ sở dữ liệu mục tiêu di động.
- Đồng bộ hóa dữ liệu với Web server
1.3 Các bước thực hiện


Lập kế hoạch phát triển hệ thống.Phân tích hệ thống.Thiết kế.Cài đặt.Kiểm tra.Biên soạn tài liệu và hướng dẫn sử dụng.

1.4 Phân công công việc

Tuần 1 : Tìm
hiểu về smart

x

x

x

Hoàn thành

x

x

x

Hoàn thành

e-bike
Tuần 2 : Viết
chương trình
tìm trạm xe
xung quanh .
7


Tuần 3 : Thiết
lập cơ sở dữ

x

x

Hoàn thành

liệu , giao diện
trang web cho
thuê xe
Tuần 4 : Tìm
hiểu phần cứng

x

x

, đưa ra kịch
bản demo
Bảng 1: Phân công công việc

8


CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÍ THUYẾT
2.1 Giới thiệu về GPS:
Hệ thống định vị toàn cầu (Global Positioning System - GPS) là hệ thống xác
định vị trí dựa trên vị trí của các vệ tinh nhân tạo. Trong cùng một thời điểm, ở một vị
trí trên mặt đất nếu thiết bị GPS xác định được khoảng cách đến ba vệ tinh (tối thiểu)
thì sẽ tính được một vị trí tọa độ của thiết bị GPS đó.
GPS ban đầu chỉ dùng cho các mục đích quân sự, nhưng không hệ nào đưa ra sự
đảm bảo tồn tại liên tục và độ chính xác. Vì thế chúng không thỏa mãn được yêu cầu
an toàn ngày càng cao cho hệ thống dẫn đường dân sự hàng không và hàng hải. Đặc
biệt là tại những vùng và tại thời điểm có hoạt động quân sự của những quốc gia sở
hữu các hệ thống đó. Do không thỏa mãn được nhu cầu trên nên từ năm 1980 chính
phủ Mỹ cho phép sử dụng hệ thống định vị toàn cầu trong dân sự.
Hoạt động của GPS.
Các vệ tinh GPS bay vòng quanh trái đất hai lần trong một ngày theo một quỹ
đạo rất chính xác và phát tín hiệu có thông tin xuống Trái Đất. Về bản chất máy thu
GPS so sánh thời gian tín hiệu được phát đi từ vệ tinh với thời gian nhận được chúng.
Sai lệch về thời gian cho biết máy thu GPS ở cách vệ tinh bao xa. Rồi với nhiều quãng
cách đo được tới nhiều vệ tinh máy thu có thể tính được vị trí của người dùng và hiển
thị lên bản đồ điện tử của máy. Máy thu phải nhận được tín hiệu của ít nhất ba vệ tinh
để tính ra vị trí hai chiều (kinh độ và vĩ độ) và để theo dõi chuyển động. Khi nhận được
tín hiệu của ít nhất 4 vệ tinh thì máy thu có thể tính được vị trí ba chiều (kinh độ, vĩ độ
và độ cao). Một khi vị trí người dùng đã tính được thì máy thu GPS có thể tính các
thông tin khác, như tốc độ, hướng chuyển động, bám sát di chuyển, khoảng hành trình,
quãng cách tới điểm đến, thời gian mặt trời mọc, lặn và nhiều thứ khác nữa. Tín hiệu
9


GPS. Vệ tinh GPS phát hai tín hiệu vô tuyến công suất thấp dải L1 và L2 (dải L là phần
sóng cực ngắn của phổ điện từ trải rộng từ 0,39 tới 1,55 GHz). GPS dân sự dùng tần số
L1 1575.42 MHz trọng tải UHF. Tín hiệu truyền trực thị, có nghĩa là chúng sẽ xuyên
qua mây, thủy tinh và nhựa nhưng ko qua phần lớn các đối tượng cứng như núi và nhà.
Ứng dụng GPS trong dân dụng.
- Quản lý điều hành xe.
- Khảo sát trắc địa môi trường
- Quản lý con người.
2.2 Phần cứng
Đây là sơ đồ mind map tổng quan về các thiết vị phần cứng trong đề tài đồ án

Hình 1 : Sơ đồ mindmap về phần cứng

2.2.1 Adruino Mega
Adruino Mega 2560 R3 là phiên bản nâng cấp của Arduino Uno R3 với số chân
giao tiếp, ngoại vi và bộ nhớ nhiều hơn, mạch được thiết kế và sử dụng các linh kiện
tương đương với phiên bản chính hãng trên Arduino.cc, phù hợp cho các ứng dụng cần
nhiều bộ nhớ hoặc nhiều chân, cổng giao tiếp hơn so với Arduino Uno.
10


Thông số kĩ thuật:


Vi điều khiển chính: ATmega2560IC nạp và giao tiếp UART: ATmega16U2.Nguồn nuôi mạch: 5VDC từ cổng USB hoặc nguồn ngoài cắm từ giắc tròn
DC (khuyên dùng 6~9VDC để đảm bảo mạch hoạt động tốt, nếu bạn cắm 12VDC
thì IC ổn áp rất dễ chết và gây hư hỏng mạch).Số chân Digital: 54 (15 chân PWM)Số chân Analog: 16Giao tiếp UART : 4 bộ UARTGiao tiếp SPI : 1 bộ ( chân 50 -> 53 ) dùng với thư viện SPI của ArduinoGiao tiếp I2C : 1 bộNgắt ngoài : 6 chânBộ nhớ Flash: 256 KB, 8KB sử dụng cho BootloaderSRAM: 8 KBEEPROM: 4 KBXung clock: 16 MHz

Hình 2 :Adruino Mega
11


2.2.2 Module GPS
Mạch GPS Ublox Neo 6M V2 sử dụng module GPS Neo 6M chính hãng Ublox,
mạch có thiết kế nhỏ gọn, tiện lắp đặt, anten GPS trên mạch có 2 chuẩn kết nối là ipex
và SMA.
Mạch GPS Ublox Neo 6M V2 có độ bền cao, phần cứng được thiết kế chất
lượng tốt, sử dụng module chính hãng Ublox cho độ bắt sóng mạnh và độ ổn định cao
nhất.
Thông số kỹ thuật:


Điện áp cấp: 3.3 V ~ 5 VDCModule chính: GPS Ublox Neo 6MDòng tiêu thụ: 55mAGiao tiếp UART/TTL.Refresh Rate: 1-5hzBaudrate: 9600 (Default), 1200, 2400, 4800, 19200, 38400, 57600, 115200,
230400, 460800, 921600.C / A code 1.023MHz code streamReceive bands: L1 [1575.42 MHz]Tracking channels: 50Support DGPS [WAAS, EGNOS and MSAS]Positioning performance2D plane: 5m [average]2D plane: 3.5m [average], DGPS auxiliary.Drift: <0.02m / sTiming accuracy: 1usReference coordinate system: WGS-84Maximum Altitude: 18,000 m
12
Acceleration: <4g
Tên chân
PPS
RX
TX
GND
VCC

Mô tả
Chính xác 1 giây sẽ xuất 1 xung ra
Nhận dữ liệu UART
Truyền dữ liệu UART
Chân 0V GND
Chân nguồn 3.3-5VDC

Hình 3: Module Neo-6M

2.2.3 Module sim 900
Module GSM sim 800L có khả năng nhắn tin SMS, nghe, gọi, GPRS, … như một điện
thoại nhưng có kích thước nhỏ nhất trong các loại module SIM (25 mm x 22 mm).
Điều khiển module sử dụng bộ tập lệnh AT dễ dàng, chân kết nối dùng rào đực thông
dụng (male header) chuẩn 100mil.
Thông số kỹ thuật:


Nguồn cấp: 4.2VDC , có thể sử dụng với nguồn dòng thấp từ 500mAh trở lên
(như cổng USB, nguồn từ Board Arduino). Nhưng khuyên các bạn nên dùng nguồn
13


có dòng và áp đủ 4.2V-1A để đảm bảo mạch hoạt động ổn định. Bạn có thể mua
mạch giảm áp tại đây.


Khe cắm SIM : MICROSIMDòng khi ở chế độ chờ: 10 mADòng khi hoạt động: 100 mA đến 1A.Hỗ trợ 4 băng tần phổ biến.Kích thước: 25 mm x 22 cm

Chức năng các chân:


VCC: Nguồn vào 4.2V.TXD: Chân truyền Uart TX.RXD: Chân nhận Uart RX.DTR : Chân UART DTR, thường không xài.SPKP, SPKN: ngõ ra âm thanh, nối với loa để phát âm thanh.MICP, MICN: ngõ vao âm thanh, phải gắn thêm Micro để thu âm thanh.Reset: Chân khởi động lại Sim800L (thường không xài).RING : báo có cuộc gọi đến

14


GND: Chân Mass, cấp 0V.

15


Hình 4 :Module sim900

2.2.4 SD card
Tính năng : kết nối với adruino và thẻ nhớ để lưu trữ thông tin offline
Có thể chọn nhiều loại thẻ SD để thay đổi dung lượng

Hình 5: Module SD card

2.2.5 Màn hình LCD
Hiển thị các thông số như ngày tháng năm , nhiệt độ , quãng đường, vận tốc.

16


Hình 6: Màn hình LCD
2.2.6 Sơ đồ khối

LCD
Server

GPS module

Adruino

GSM

SD Card

17


2.3 My SQL
2.3.1 Giới thiệu cơ sở dữ liệu MySQL
Là ứng dụng cơ sở dữ liệu mã nguồn mở phổ biến nhất hiện nay (theo www. mysql.
com) và được sử dụng phối hợp với PHP. Trước khi làm việc với MySQL cần xác định
các nhu cầu cho ứng dụng. MySQL là cơ sở dữ có trình giao diện trên Windows hay
Linux, cho phép người sử dụng có thể thao tác các hành động liên quan đến nó. Việc
tìm hiểu từng công nghệ trước khi bắt tay vào việc viết mã kịch bản PHP, việc tích hợp
hai công nghệ PHP và MySQL là một công việc cần thiết và rất quan trọng.
2.3.2 Mục đích sử dụng cơ sở dữ liệu
Mục đích sử dụng cơ sở dữ liệu bao gồm các chức năng như: lưu trữ (storage),
truy cập (accessibility), tổ chức (organization) và xử lí (manipulation).
- Lưu trữ: Lưu trữ trên đĩa và có thể chuyển đổi dữ liệu từ cơ sở dữ liệu này
sang cơ sở dữ liệu khác, nếu bạn sử dụng cho quy mô nhỏ, bạn có thể chọn cơ sở dữ
liệu nhỏ như:Microsoft Exel, Microsoft Access, MySQL, Microsoft Visual FoxPro,...
Nếu ứng dụng có quy mô lớn, bạn có thể chọn cơ sở dữ liệu có quy mô lớn như
:Oracle, SQL Server,...
- Truy cập: Truy cập dữ liệu phụ thuộc vào mục đích và yêu cầu của người sử
dụng, ở mức độ mang tính cục bộ, truy cập cơ sỏ dữ liệu ngay trong cơ sở dữ liệu với
nhau, nhằm trao đổi hay xử lí dữ liệu ngay bên trong chính nó, nhưng do mục đích và
yêu cầu người dùng vượt ra ngoài cơ sở dữ liệu, nên bạn cần có các phương thức truy
cập dữ liệu giữa các cơ sở dử liệu với nhau như:Microsoft Access với SQL Server, hay
SQL Server và cơ sở dữ liệu Oracle....
- Tổ chức: Tổ chức cơ sở dữ liệu phụ thuộc vào mô hình cơ sở dữ liệu,phân tích
và thiết kế cơ sở dữ liệu tức là tổ chức cơ sở dữ liệu phụ thuộc vào đặc điểm riêng của
từng ứng dụng. Tuy nhiên khi tổ chức cơ sở dữ liệu cần phải tuân theo một số tiêu
chuẩn của hệ thống cơ sở dữ liệu nnhằm tăng tính tối ưu khi truy cập và xử lí.

18


- Xử lí: Tùy vào nhu cầu tính toán và truy vấn cơ sở dữ liệu với cácmục đích
khác nhau, cần phải sử dụng các phát biểu truy vấn cùng các phép toán, phát biểu của
cơ sở dữ liệu để xuất ra kết quả như yêu cầu. Để thao tác hay xử lí dữ liệu bên trong
chính cơ sở dữ liệu ta sử dụng các ngôn ngữ lập trình như:PHP, C++, Java, Visual
Basic,...
2.4 Mô hình quản lí
2.4.1 Mô hình dữ liệu

19


2.4.2 Sơ đồ phân rã chức năng

QUẢN LÝ DỊCH VỤ CHO THUÊ XE

Quản lý hệ thống

Đăng nhập

Đăng xuất

Cập nhật danh mục

Quản lí khách hàng

Cho thuê xe

Xử lý

Cập nhật

Trả xe

Tra cứu

Danh sách quản


Báo cáo

Thanh toán

Lấy xe
20


KẾT LUẬN
Thực tập tốt nghiệp là giai đoạn quan trọng cho sinh viên hiểu biết thêm về thực
tế, gắn kết thực tế với lý thuyết chuyên ngành, là tiền đề cho việc thực hiện Đồ án tốt
nghiệp. Qua đợt thực tập này giúp chúng em ngày càng hoàn thiện mình về kiến thức
chuyên môn cũng như kinh nghiệm cuộc sống. Qua đó, phần nào giúp chúng em tự tin
hơn, bản lĩnh hơn.
Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của TS.Phùng
Thị Kiều Hà đã giúp chúng em hoàn thành đợt thực tập tốt nghiệp và hoàn thành báo
cáo thực tập tốt nghiệp này.
Chúng em hy vọng với hành trang kiến thức sau những năm học tập ở trường và kinh
nghiệm thực tiễn khi thực tập ở xí nghiệp chúng em có thể tự tin để hoạt động trong
lĩnh vực chuyên môn Điện tử viễn thông .
Nhóm sinh viên

21


22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×