Tải bản đầy đủ

Y3 TLS xét nghiệm CLS tiêu hóa gan mật ths lê minh tân

XÉT NGHIỆM CẬN LÂM SÀNG
TIÊU HOÁ GAN MẬT
THS.LÊ MINH TÂN


NỘI DUNG

CLS ỐNG
TIÊU HÓA

CLS GAN
MẬT TỤY


A. CẬN LÂM SÀNG
ỐNG TIÊU HOÁ
Hình thái
◦ X quang
◦ Nội soi
◦ Siêu âm
◦ Siêu âm nội soi


Chức năng

Tế bào-mô bênh học
Nguyên nhân: soi, cấy phân, dịch tá tràng...


XQUANG


X QUANG
Bụng không chuẩn bị: Liềm hơi dưới cơ
hoành, mức hơi nước, sỏi túi mật
Chụp nhuộm baryte:
-Thực quản: giãn, hẹp, u, túi thừa...
- Dạ dày tá tràng:Tổn thương loét, u...
- Ruột non: Ít dùng
- Ruột già: viêm, u, túi thừa...


Dạ dày

Ruột non

Gan
Thận
Đường mỡ
cạnh phúc
mạc
Đường mỡ
cạnh cơ
thắt lưng

Đại tràngĐại tràng

Ruột non


CHỤP NHUỘM THỰC
QUẢN CÓ BARYTE
HÌNH ẢNH THỰC
QUẢN BÌNH
THƯỜNG

ĐMC
KHÍ QUẢN
PQ(T)


CHỤP NHUỘM THỰC QUẢN
CÓ BARYTE
Thực quản bị hẹp do U


THĂM DÒ HÌNH THÁI : SIÊU ÂM
-Siêu âm qua bụng :

+ Lồng ruột
+ ruột thừa viêm
+ K dạ dày, đại tràng...
-Siêu âm qua bụng: hạn chế trong CĐ bệnh lý ống tiêu hóa


SIÊU ÂM BỤNG


NỘI SOI (ENDOSCOPY)
Nội soi th quản dạ dày tá tràng
Nội soi đại -trực tràng
Nội soi ruột non
Video capsule endoscopy
Siêu âm nội soi


Trung tâm nội soi tiêu hóa


NỘI SOI DẠ DÀY

NỘI SOI ĐẠI TRÀNGDAI TRANG


NỘI SOI RUỘT NONVCE

NỘI SOI VIÊN NANG


NỘI SOI MẬT TỤY NGƯỢC DÒNG:
ERCP
CHẨN ĐOÁN
ĐiỀU TRỊ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×