Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 14: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VẠN NINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN BÌNH

KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP

MÔN :TOÁN
Bài : Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiết 122)

TaiLieu.VN


Toán:
Kiểm tra bài cũ:

TaiLieu.VN


Toán:
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Bài toán 1: Có 35 lít mật ong chia đều vào 7 can. Hỏi mỗi can

có mấy lít mật ong ?

Bài giải :
Số lít mật ong trong mỗi can là :
35 : 7 = 5 ( Lít )
ĐS : 5 lít mật ong

TaiLieu.VN


Toán :
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Bài toán 2: Có 35 lít mật ong chia đều vào 7 can.Hỏi 2 can có
mấy lít mật ong ?
Tóm tắt :
7 can : 35 lít
2 can : … lít ?

Bài giải :
Số lít mật ong trong mỗi can là :
35 : 7 = 5 ( lít )
Số lít mật ong trong 2 can là :
5 x 2 = 10 ( lít )
ĐS : 10 lít mật ong

•Kết luận : Khi giải “ Bài toán liên quan đến rút về đơn vị ” thường tiến hành
theo 2 bước :
+ Bước 1 : Tìm giá trị 1 phần ( thực hiện phép chia )
+ Bước 2 : Tìm giá trị nhiều phần đó ( thực hiện phép nhân )
TaiLieu.VN


Toán :
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Thực hành:

Bài 1: Có 24 viên thuốc chứa đều trong 4 vỉ. Hỏi
3 vỉ thuốc đó có bao nhiêu viên thuốc ?
Tóm tắt :
4 vỉ : 24 viên
3 vỉ : … viên ?

TaiLieu.VN

Bài giải
Số viên thuốc trong 1 vỉ là :
24 : 4 = 6 ( viên )
Số viên thuốc trong 3 vỉ là :
6 X 3 = 18 ( viên )
Đáp số : 18 viên


Toán :
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Thực hành:
Bài 2 : Có 28 kg gạo đựng đều trong 7 bao. Hỏi 5
bao đó có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Tóm tắt :

TaiLieu.VN

7 bao có : 28 kg
5 bao có : … kg ?

Bài giải :
Số ki-lô-gam gạo đựng trong mỗi bao là :
28 : 7 = 4 ( kg )
Số ki-lô-gam gạo đựng trong 5 bao là :
4 x 5 = 20 ( kg )
Đáp số : 20 kg gạo


Toán :

Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Thực hành:
Bài 3: Cho 8 hình tam giác,
mỗi hình như hình sau:

TaiLieu.VN

Hãy xếp thành hình
dưới đây


Toán :
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Ai nhanh, ai đúng

TaiLieu.VN


10
8
5
3
9
6
7
4
0
1
2
TaiLieu.VN


Toán :
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Ai nhanh, ai đúng

TaiLieu.VN


Củng cố - Dặn dò :
Hãy nhắc lại cách giải bài toán liên quan
đến rút về đơn vị?
- HSY : Về nhà làm lại BT 2
-

-Chuẩn bị bài sau : Luyện tập
-+ HSK,G : Xem trướcBT 3/129.
+ HSKK : học thuộc quy tắt tính chu vi hình chữ
nhật.

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×