Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 16: Làm quen với thống kê số liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

TaiLieu.VN


Mục lục
 . ÔN BÀI CŨ
 . BÀI MỚI- HOẠT ĐỘNG 1
 . HOẠT ĐỘNG 2
 . HOẠT ĐỘNG 3- BÀI 1a

BÀI 1b

BÀI 2
 . HOẠT ĐỘNG 4- CỦNG CỐ


Mục đích-yêu cầu:
. Bước đầu học sinh làm quen

với dãy số liệu.
.Biết xử lí số liệu ở mức đơn giản
và lập dãy số liệu.
3

TaiLieu.VN


Bài cũ:


Mẹ Mua:


• Mẹ đưa cho cô bán hàng:
• Cô bán hàng trả lại … đồng ?
Mẹ mua hết
Cô bán hàng trả lại
4

Hết 6 700 đồng
Hết 5 300 đồng
15 000 đồng


Bài mới:

Hoạt động 1: Làm quen với dãy số liệu.
* HỌC SINH ĐỌC:

-Anh cao một trăm hai mươi hai centimet.
-Phong cao một trăm ba mươi centimet.
-Ngân cao một trăm hai mươi bảy xentimet.
-Minh cao một trăm mười tám xentimet.

5


Giáo viên chốt dãy số liệu:

* Các số đo chiều cao trên là
dãy số liệu.
6


Hoạt động 2: Làm quen với thứ
tự và số, số của dãy.
Số 122cm là số thứ ………. trong
dãy?
Số 130cm là số thứ ………. trong
dãy?
Số 127cm là số thứ ………. trong
7

dãy?
Số 118cm là số thứ ………. trong
dãy?


Đọc tên từng bạn theo thứ tự:

Đọc chiều cao từng bạn theo thứ tự:

8


Hoạt động 3: Thực hành.
Bài 1: Bốn bạn Dũng, Hà, Hùng, Quân có chiều
cao theo thứ tự là:

a. Hùng cao ……...... centimet?
Dũng cao ……......
centimet?
Hà cao ……...... centimet?

9

Quân cao ……......
centimet?


Hoạt động 3: Thực hành.
Bài 1: Bốn bạn Dũng, Hà, Hùng, Quân có chiều
cao theo thứ tự là:

b. Dũng cao hơn Hùng ……......
centimet?
Hà thấp hơn Quân ……......
centimet?
Hùng và Hà, ai cao hơn?
Dũng và Quân, ai thấp hơn?
10


Bài 2: Cho một số bao gạo sau.

a. Viết số kilôgam gạo theo thứ tự từ bé đến lớn.

a. Viết số kilôgam gạo theo thứ tự từ lớn đến bé.
11


Hoạt động 4: Củng cố.
THỐNG KÊ SỐ LIỆU LỚP 3A

4.Số
3.Số
2.
1.Số
Sốhọc
học sinh
sinh giỏi
khá
nam
nữ là

làlàbao
bao
bao
baonhiêu?
nhiêu?
nhiêu?
nhiêu?
12


13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×