Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 6: Diện tích hình chữ nhật

MÔN: TOÁN
TaiLieu.VN


TOÁN:
KIỂM TRA BÀI CŨ
ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH. XĂNG – TI – MÉT VUÔNG

1)Tính (theo mẫu)
Mẫu: 3cm2 + 5cm2 =8cm2
a)18 cm2 + 26 cm2 =
40 cm2 - 17 cm2 =

TaiLieu.VN

44 cm2
23 cm2

3 cm2 x 2 = 6 cm2
b) 6 cm2 x 4 = 24 cm2
32 cm2 : 4 = 8 cm2DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT
A

4cm

B
3cm

1cm2
D

Hình chữ nhật ABCD có:

4 x 3 = 12 (ô vuông)
Diện tích mỗi ô vuông là 1cm2

C
Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

4 x 3 = 12 (cm2)
Muốn tính diện tích hình chữ nhật
ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng
(cùng đơn vị đo).
TaiLieu.VN


Bài tập 1:

Viết vào ô trống (theo mẫu)

Chiều dài

5cm

10cm

32cm

Chiều
rộng

3cm

4cm

8cm

Diện tích
hình chữ
nhật

5 x 3 = 15(cm2)

Chu vi
hình chữ (5 + 3) x 2 = 16(cm)
nhật

TaiLieu.VN

10 x 4 = 40(cm2)

32 x 8 = 256(cm2)

(10 + 4) x 2= 28(cm) (32 + 8) x 2 = 80(cm)


Bài tập 2 :
Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều rộng 5 cm, chiều dài
14 cm. Tính diện tích miếng bìa đó?
14cm

Bài giải:
Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là:

5cm

14 x 5 = 70 (cm2)
Đáp số: 70 cm2

TaiLieu.VN


Bài tập 3:
Tính diện tích hình chữ nhật, biết:
a) Chiều dài 5 cm, chiều rộng 3 cm;
b) Chiều dài 2 dm, chiều rộng 9 cm.

Bài giải:
a) Diện tích hình chữ nhật là:
5 x 3 = 15 (cm2)
Đáp số : 15 cm2
b) 2dm = 20cm
Diện tích hình chữ nhật là:
20 x 9 = 180 (cm2)
Đáp số : 180 cm2

TaiLieu.VN


Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy
nhân
chiều dài ……….với
chiều rộng
(cùng đơn vị đo)
hiều dài
Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy C
…………
nhân với 2(cùng đơn vị đo)
cộng với chiều rộng rồi……….

TaiLieu.VN


Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô
Cùng tất cả các em học sinh !

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×