Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 4: Diện tích của 1 hình

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TaiLieu.VN


Diện tích hình chữ nhật bé hơn diện tích hình tròn.

TaiLieu.VN


Diện tích hình tam giác bé hơn diện tích vuông.

TaiLieu.VN


Diện tích ngôi sao bé hơn diện tích lá cờ.

TaiLieu.VN


A


B

Diện tích hình A bằng diện tích hình B.

TaiLieu.VN


M

P

N

Diện tích hình P bằng tổng diện tích hình M và hình N.
TaiLieu.VN


Bài 1 : Câu nào đúng câu nào sai
B
a) Diện tích hình tam giác ABC
lớn hơn diện tích hình tứ giác
ABCD. S

b) Diện tích hình tam giác ABC
bé hơn diện tích hình tứ giác
ABCD. Đ

A

C

D
c) Diện tích hình tam giác ABC
bằng diện tích hình tứ giác
ABCD.

S

TaiLieu.VN


Bài 2 :

P

Q

a) Hình P gồm bao nhiêu ô vuông ? Hình Q
gồm bao nhiêu ô vuông ?
b) So sánh diện tích hình P với diện tích hình Q

TaiLieu.VN


Bài 2 :

P

Q

a) Hình P gồm 11 ô vuông. Hình Q gồm 10 ô vuông.

b) diện tích hình P lớn hơn diện tích hình Q.

TaiLieu.VN


Bài 3 : So sánh diện tích hình A với diện
tích hình B

A

TaiLieu.VN

B


A

TaiLieu.VN

B


A

TaiLieu.VN

B


Bài 3 : So sánh diện tích hình A với diện
tích hình B

A

B

Diện tích hình A bằng diện tích hình B
TaiLieu.VN


Dặn dò
- Chuẩn bị 1 hình vuông có cạnh 1cm
tiết sau học bài : Đơn vị đo diện tích.
Xăng-ti-mét vuông.

TaiLieu.VN


TIẾT

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×