Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 1 bài 7: Ôn tập về hình học

ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC1. a) Tính độ dài đường gấp khúc ABCD:
B
34 cm

D
40 cm

12 cm
C

A

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:
34 + 12 + 40 = 86 ( cm )
Đáp số: 86 cmb) Tính chu vi hình tam giác MNP:
N
12 cm

34 cm

M
40 cm

P

Chu vi hình tam giác MNP là:
12 + 34 +40 = 86 ( cm )
Đáp số: 86 cm


2. Đo độ dài mỗi cạnh rồi tính chu vi hình chữ
nhật ABCD
3 cm

B

2 cm

A

D

C

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:
( 3 + 2 ) x 2 = 10 ( cm )
Đáp số: 10 cm


3.
Trong hình bên:
• có bao nhiêu hình vuông?
• có bao nhiêu hình tam giác?


4. Kẻ thêm một đoạn thẳng vào mỗi hình sau để được:
a) Ba hình tam giác

b) Hai hình tứ giácTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×