Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 1 bài 7: Ôn tập về hình học

BÀI GIẢNG TOÁN 3 CHƯƠNG 1
BÀI 7: ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC


Bài mới:

Ôn tập về hình học
1/. a. Tính độ dài đường gấp khúc
D
ABCD:
B

12
cm

A

m
c
34


4

m
c
0

C
Độ dài đường gấp khúc là:
34 + 12 + 4 = 86 (cm)
Đáp số : 86 cm


 Muốn tính độ dài đường
gấp khúc ta làm sao?
 Muốn tính độ dài đường
gấp khúc, ta tính tổng độ dài
các đoạn thẳng của đường
gấp khúc đó.


b/. Tính chu vi hình tam giác MNP:
N

40 cm

Chu vi hình tam giác
MNP là:
P
34 + 12 + 40 = 86 (cm)
Đáp số : 86 cm

cm

M

12

m
c
34

D

B
A

C


2/.Đo độ dài mỗi cạnh rồi tính chu vi
hình chữ nhật ABCD
A

3cm

2cm

2cm

D

B

3cm

C


Giải

Chu vi hình chữ nhật
ABCD là:
3 + 2 + 3 + 2 = 10 (cm)
Đáp số: 10 cm


3/. Trong hình bên có:
 Có bao nhiêu hình vuông?
 Có bao nhiêu hình tam giác?

2

1
5
2
1

5
36 4

3

4


4/. Kẻ thêm một đoạn thẳng
vào
mỗi
B
hình sau để được:
H

a) Ba hình tam giác
B

A

b

C

B
A

a

C

D

I

A

c

C


a) Hai hình tứ giác
C

N

B

A

E

a

D

M

b

C
B

A

N

I

c

P

DM

K

Q
P

O

d

Q


Trò chơi
 Các em chọn số và hình để trả lời

1

2

3

4


 Tuyên dương :
Dặn dò :
 Về xem lại bài
Chuẩn bị bài sau


C
B

A

E

D


P
N

M

K

Q


C
B
I

A

D


N

M

O

P

Q


B

A

D

C


B
H

A

C


B
I

A

C


 Muốn tính độ dài
đường gấp khúc ta làm
C xác RấtRtiếc
thế nào? Chính

 Muốn tính độ dài đường
gấp khúc, ta tính tổng độ
dài các đoạn thẳng của
đường gấp khúc đó.


 Muốn tính chu vi hình
tam giác ta làm thế nào?
Chính
C xác

RấtRtiếc

Muốn tính chu vi hình tam
giác ta tính tổng độ dài các
cạnh của hình tam giác đó


Trong hình bên có mấy hình vuông?
C xác
Chính

RấtRtiếc


 Trong hình bên có mấy hình
tam giác?
RấtRtiếc
C xác
Chính
B
H

A

G

C


 Muốn tính chu vi hình
chữ nhật ta làm thế nào?
C xác
Chính

R tiếc
Rất

Muốn tính chu vi hình chữ
nhật ta tính tổng độ dài các
cạnh của hình chữ nhật đóTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×