Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 7: Phép chia hết và phép chia có dư

THỨ SÁU, NGÀY 22 THÁNG 1 NĂM 2010

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ
CHUYÊN ĐỀ

TaiLieu.VN


NỘI DUNG CHÍNH
MONG
NHẬN
ĐƯỢC
SỰ
QUAN
TÂM

☺CÁC DẠNG PHÉP CHIA TRONG
ĐĨNG
GĨP
Ý KIẾN
CHƯƠNG

TRÌNH
LỚPCỦA
3. Q THẦY CƠ.
☺PHƯƠNG PHÁP DẠY PHÉP CHIA.
☺CÁC LỖI HỌC SINH THường MẮC
PHẢI KHI THỰC HIỆN PHÉP TÍNH CHIA
và cách khắc phục.

TaiLieu.VN


SỐ BỊ CHIA NẰM TRONG
BẢNG CHIA .
PHÉP CHIA KHÔNG CÓ DƯ
Ở CÁC LƯT CHIA

PHÉP CHIA HẾT

PHÉP CHIA CÓ DƯ Ở
CÁC LƯT CHIA
SỐ BỊ CHIA CÓ CHỮ SỐ
0

PHÉP CHIA CÓ DƯ
TaiLieu.VN

GỒM CÁC DẠNG NHƯ
PHÉP CHIA HẾT NHƯNG
KẾT QUẢ CÓ SỐ DƯ


☺PHÉP CHIA HẾT
♦ SỐ BỊ CHIA THUỘC BẢNG CHIA:
42 6
42 7
0

TaiLieu.VN

81 9
81 9
0


• ☺PHÉP CHIA HẾT
♦ PHÉP CHIA KHÔNG CÓ DƯ Ở CÁC LƯỢT CHIA
• 84 4
• 8 21
• 04
• 4
• 0TaiLieu.VN

369 3
3
123
06
6
09
9
0


☺PHÉP CHIA HẾT
PHÉP CHIA CÓ DƯ Ở CÁC LƯỢT CHIA:
♦ DƯ LƯỢT CHIA ĐẦU
964 4
8 241
16
16
04
0

TaiLieu.VN

♦ DƯ LƯỢT CHIA THỨ 2
872 4
8
218
07
4
32
32
0


• ☺PHÉP CHIA HẾT
♦ SỐ BỊ CHIA CÓ CHỮ SỐ 0 (không có dư ở các lượt
chia)
808 8
60 3
480 4
8
101
6 20
4
120
00
00
08
08
0
8
8
00
0
0

TaiLieu.VN


• ☺PHÉP CHIA CÓ DƯ

TaiLieu.VN

• 36 5

86

• 35 7
• 1

8
21
06
2

4

581

3

3
192
28
27
11
9
2


PHƯƠNG PHÁP DẠY PHÉP
CHIA

◘ Đặt vấn đề:
- Giáo viên có thể đưa ra bài toán giải đơn giản
và học sinh phải sử dụng phép tính chia để trả
lời câu hỏi đề bài.
Ví dụ: khi giới thiệu bài “Chia số có hai chữ số
cho số có một chữ số” ta có thể đưa ra đề bài:
Bài 1: Có 72 quyển sách được xếp vào 3
ngăn tủ. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển
sách?(phép chia hết)
Bài 2:Bác Ba có 25 con gà và đem nhốt vào
6 cái chuồng. Hỏi mỗi chuồng có bao nhiêu con
gà? (phép chia có dư)

TaiLieu.VN


Bài 1: Có 72 quyển sách được xếp vào 3 ngăn tủ. Hỏi
mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách?
- Học sinh sẽ thực hiện phép chia 72:3 để giải
bài toán (thảo luận nhóm 2)
- Giáo viên tạo ra tình huống chứa kiến thức mới để
học sinh giải quyết và qua đó hình thành kiến thức
trong bài mới.
- Qua kết quả giải quyết vấn đề của học sinh, giáo viên
sẽ giúp học sinh học tập tích cực, tự tìm ra kiến thức
và nắm được khả năng của học sinh.

TaiLieu.VN


- Sau khi thảo luận, giáo viên yêu cầu học sinh nêu kết quả và
cách thực hiện (nên cho nhiều học sinh nêu bài làm của mình).
- Giáo viên nhận xét và hướng dẫn học sinh cách chia:
72 3
-Bắt đầu chia từ hàng chục SBC rồi đến
6 24
hàng đơn vị của SC.
12
-7 chia 3 được 2, viết 2
12
- 2 nhân 3 bằng 6
0
- 7 trừ 6 bằng 1.
- Hạ 2
- 12 chia 3 được 4
- 4 nhân 3 bằng 12
- 12 trừ 12 bằng 0.
- Trong lúc hướng dẫn, giáo viên cần giới thiệu cho học sinh biết vị
trí viết thương, số dư, nhận biết thương, số dư của các lượt chia.

TaiLieu.VN


Bài 2:Bác Ba có 67 con gà và đem nhốt vào 3 cái chuồng. Hỏi
mỗi chuồng có bao nhiêu con gà? (phép chia có dư)

- Ở bài 2, học sinh có thể thực hiện theo hình thức cá
nhân.
- Học sinh sẽ thực hiện phép chia theo cách giáo viên đã
hướng dẫn nhưng các em sẽ nhận ra sự khác biệt với bài
1 vì 67:3=22(dư 1).Vậy, mỗi chuồng có 22 con gà và dư
1 con gà. Học sinh sẽ cảm thấy hứng thú vì đề bài không
hỏi đến số dư.
- Giáo viên yêu cầu học sinh nêu kết quả, nhận xét và
hướng dẫn cách chia như ở bài 1.
- Giới thiệu với học sinh phép chia hết và phép chia có dư.
Trong phép chia có dư, số dư luôn nhỏ hơn số chia.

TaiLieu.VN


• - Sau khi nắm được cách đặt tính chia, giáo viên cần
cho học sinh thực hiện thêm một số phép chia trước
khi chuyển qua phần bài tập.
• - Để học sinh nắm vững cách thực hiện phép chia,
giáo viên cần cho học sinh làm nhiều dạng phép chia,
lưu ý đặc đểm của từng dạng.

TaiLieu.VN


CÁC LỖI HỌC SINH THƯỜNG MẮC PHẢI KHI
ĐẶT TÍNH CHIA
♦ Tröø sai soá dö.
72 4
87 7
73 15
7
11
22
07
20
7
2
0

TaiLieu.VN

-Học sinh chưa thành thạo kĩ
năng cộng, trừ.
- Không cẩn thận khi làm
bài.
- Quen thực hiện phép tính
chia hết nên không để ý đến
số dư.


CÁC LỖI HỌC SINH THƯỜNG MẮC PHẢI
KHI ĐẶT TÍNH CHIA
♦ Hoïc sinh laáy soá dö ñeå chia.
31 2
- Quên hạ chữ số tiếp theo của số bị chia
2
105
1
- Học sinh chưa cẩn thận khi làm bài.
0
- Chưa thành thạo kĩ năng đặt tính chia.
11
10
1

TaiLieu.VN


CÁC LỖI HỌC SINH THƯỜNG MẮC PHẢI
KHI ĐẶT TÍNH CHIA
♦ Haï 2 chöõ
413 4
4
13
013
12
0

TaiLieu.VN

soá ñeå chia.
- Học sinh chưa nắm vững cách chia
khi chữ số hạ xuống nhỏ hơn số chia,
và nghĩ 1 không thể chia cho 4 nên hạ
3 xuống để chia.


CC LI HC SINH THNG MC PHI
KHI T TNH CHIA
Khoõng thoỏng nhaỏt 1 caựch ủaởt tớnh.
795 6
19
132
- Hc sinh cha thnh tho cỏch
18
t tớnh tr nhm s d
15
3

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×