Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 5: Xăngtimét vuông


KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Các hình A và hình B dưới đây có bao nhiêu ô vuông?
So sánh diện tích của hình A với diện tích hình B?

Hình A

Hình B

Câu 2: Thế nào là diện tích của một hình?


1cm2

* Để đo diện tích ta dùng đơn vị
đo diện tích.
* Xăng-ti-mét vuông là diện tích của
hình vuông có cạnh dài 1 cm.
2
cm
Xăng-ti-mét vuông viết tắt

là :


Bài 1: Viết (theo mẫu):
Đọc
Năm xăng-ti-mét vuông
Một trăm hai mươi xăng-ti-mét vuông
Một nghìn năm trăm xăng-ti-mét vuông
Mười nghìn xăng-ti-mét vuông

Viết
5 cm2


Bài 2: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):

* Hình A gồm 6
ô vuông 1cm2

Mẫu:

* Diện tích
hình A bằng
6 cm2

* Hình B gồm….6
vuông 1cm2
* Diện tích hình
B bằng ……..
6 cm2

1 cm2
A
B
So sánh diện tích hình A với diện tích hình
B.Diện tích hình A bằng diện tích hình B.

ô


Bài 3: Tính (theo mẫu):
Mẫu:

3cm2 + 5cm2 = 8cm2

a) 18cm2 + 26cm2 = 44cm2

40cm2 - 17cm2 = 23cm2

3cm2 x 2 = 6cm2

b) 6cm2 x 4

32cm2 : 4

=

24cm2

= 8cm2


Bài 4:
Tóm tắt:

Bài giải:

Tờ giấy màu xanh: 300cm2
Tờ giấy màu đỏ

: 280cm2

Diện tích tờ giấy màu xanh
lớn hơn tờ giấy màu đỏ : …
cm2 ?

Diện tích tờ giấy màu xanh lớn
hơn diện tích tờ giấy màu đỏ là:
300 - 280 = 20 (cm2)
Đáp số: 20 cm2


Hình A, hình B có diện tích là bao nhiêu?

Hình A

Hình B


GIỜ HỌC KẾT THÚC
CHÚC CÁC THẦY CÔ MẠNH KHỎE
CHÚC CÁC CON CHĂM NGOAN
HỌC GIỎI


1cm2

* Để đo diện tích ta dùng đơn vị
đo diện tích.
* Xăng-ti-mét vuông là diện tích của
hình vuông có cạnh dài 1 cm.
2
cm
Xăng-ti-mét vuông viết tắt
là :

1cmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×