Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 12: Chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số


Toán

Kiểm tra bài cũ :


Toán
Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
78 : 4 = ?
78 4
4 19
38
36
2
78 : 4 = 19 (dư 2)

• 7 chia 4 được 1, viết 1.
1 nhân 4 bằng 4; 7 trừ 4 bằng 3.
• Hạ 8, được 38; 38 chia 4 được 9, viết 9.
9 nhõn 4 bằng 36; 38 trừ 36 bằng 2.Toán
Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Bài 1: Tính
97

2

88

3

93

6


Toán
Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Bài 1: Tính
97

2

88

3

93

6

8

48

6

29

6

15

17

28

33

16

27

30

1

1

3

97 : 2 = 48(dư 1)

88: 3 = 29(dư1)

93 : 6= 15(dư 3)


Toán
Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Bài 2: Đặt tính rồi tính
85 : 2

99 : 4

87 : 5


Toán
Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Bài 2: Đặt tính rồi tính
99 : 4
85 : 2
87 : 5
85

2

99

4

87

5

8

42

8

24

5

17

05

19

37

4

16

35

1

3

2

85 : 2 = 42(dư1)

99: 4 = 24(dư3)

87 : 5= 17(dư 2)


Toán
Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Bài 3:
Lớp 3A có 34 học sinh, cần phải chia thành các tổ, mỗi tổ có không
quá 6 người. Hỏi có ít nhất bao nhiêu tổ?
Bài giải
Ta có:

34 : 6 = 5(dư 4)

Số tổ có 6 người là 5 tổ, còn thừa 4 người nên ta xếp thêm vào 1 tổ nữa.
Vậy có ít nhất số tổ là:
5 + 1 = 6 (tổ)
Đáp số: 6 tổ


Thứ sáu ngày 15 tháng 4 năm 2011
Toán
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
Bài4 (Sgk – trang:71):
Cho 8 hình tam giác,
mỗi hình như hình bên:
Hãy xếp thành hình vuông:


Toán
Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
78 : 4 = ?
78 4
4 19
38
36
2
78 : 4 = 19 (dư 2)

• 7 chia 4 được 1, viết 1.
1 nhân 4 bằng 4; 7 trừ 4 bằng 3.
• Hạ 8, được 38; 38 chia 4 được 9, viết 9.
9 nhõn 4 bằng 36; 38 trừ 36 bằng 2.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×