Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 12: Chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số

TOÁN 3
CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ
CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ


I) Kiểm tra bài cũ :
a)Đặt tính rồi tính :
21718 x 4
18061 x 5
b) Tính giá trị biểu thức :
21507 x 3 - 18799
 Kiểm tra kết quả :
a) 21718 x 4 = 86872
18061 x 5 = 90305
b)Tính giá trị biểu thức
21507 x 3 - 18799 = 45812


II)BÀI MỚI :
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số


37648 : 4 = ?

37648

16
04
08
0

* 37 chia 4 được 9, viết 9
9 nhân 4 bằng 36, 37 trừ 36 bằng 1

4

* Hạ 6, được 16, 16 chia 4 được 4, viết 4

941 2

4 nhân 4 bằng 16, 16 trừ 16 bằng 0
* Hạ 4, 4 chia 4 được1, viết 1
1 nhân 4 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0
* Hạ 8, 8 chia 4 bàng 2, viết 2
2 nhân 4 bằng 8, 8 trừ 8 bằng 0

Vậy :

37648 : 4 = 9412


III) Luyện tập
Học sinh thực hiện bảng con
Bài 1
84848 4
04
21212
08
04
08
0

24693 3
06
8231
09
03
0

23436 3
24
7812
03
06
0


Bài 2
1
Bài 2 : Một cửa hàng có 36550kg xi măng đã bán
5
số xi mămg đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki –
lô – gam xi măng ?
Thảo luận nhóm trình bày kết quả
Giải
Số kg xi măng cửa hàng đã bán là;
36550kg : 5 = 7310 ( kg)
Số kg xi măng còn lại là :
36550 – 7310 = 29240 (kg)
Đáp số : 7310 kg


Bài 3
HS nhắc lại quy tắc – các nhóm tính giá trị biểu thức
Nhóm 1 :

69218 – 26736 : 3

Nhóm 2 :

(35281 + 51645) : 2

Nhóm 3 :

30507 + 27878 : 3

Nhóm 4 :

(45405 – 8221) : 4


Kết quả

a) 69218 – 26736 : 3
69218

-

8912

60306

30507 + 27878 : 3
9292
30507 +
39799

b) (35281 + 51645) : 2
86926
: 2
43463

(45405 – 8221) : 4
37184

: 4
9296


Bài 4

Trò chơi xếp hình :


IV) Củng cố :
- Dặn dò:
- Nhận xét tiết học


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NÚI THÀNH
Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai
Kính chúc quý thầy, cô mạnh khoẻ
Chúc các em chăm ngoan học giỏiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×