Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 23: So sánh số bé bằng 1 phần mấy số lớn

Môn : Toán


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC TÂN 2


Toán
1/ Bài cũ:
Nhắc lại bảng chia 8
Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé ta làm thế nào?
Ta lấy số lớn chia cho số bé
Điền số thích hợp vào chỗ chấm
a) 18 gấp ... 3lần 6
b) 15 gấp … 5lần 3


1) Ví dụ:

So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
A


2cm

B

C

D
6 cm
6 : 2 = 3 (lần)

Độ dài đoạn thẳng CD gấp 3 lần độ dài đoạn thẳng AB

1 độ dài đoạn thẳng CD
3
Khi so
sánh
bé bằng
một
phần
sốtuổi
lớn
thực
hiện
theo
2 phần
bước.
2)Khi
Bàisotoán:
Mẹ
30
con
6 phần
tuổi.mấy
Hỏi
con
bằng
một
sánh
số
bésốtuổi,
bằng
một
mấy
số talớn
ta
thực
hiện
nhưmấy
thếtuổi
nào
mẹ
Bước?1: So sánh số lớn gấp mấy lần sốBài
bé giải:
Ta nói rằng: Độ dài đoạn thẳng AB bằng

Bước 2: Trả lời số bé bằng một phần mấy số lớn.

Tuổi mẹ gấp tuổi con một số lần 1
là:
Vậy 6 bằng
của 24
30 : 6 = 5 (lần)
4
1
mẹ 1 của 24
gấpVậy
…..lần
6 tuổi con
8 bằngVậytuổi
8 bằng
6
5
1
Đáp số:
5

24 gấp …..lần
4
6
48


Toán
So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

1) Ví dụ:
2) Bài toán:
3) Thực hành:
Bài 1: Viết vào ô trống (theo
mẫu)
Sè lín gÊp mÊy
lÇn
Sè lín
Sè bÐ
sè bÐ ?

6
24


2
3

32

8

42

7

3
8
4
6

Sè bÐ b»ng mét
phÇn mÊy sè lín ?

1
3
1
8
1
4
1
6


Toán
So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
1) Ví dụ:
2) Bài toán:
3) Thực hành:
Bài 1: Viết vào ô trống (theo
mẫu)
Bài
2:
Lớp 3A cú 35 học sinh, trong đú cú 7 học sinh giỏi. Hỏi lớp 3A cú số
học sinh giỏi bằng một phần mấy số học sinh cả lớp ?

Bài giải
Số học sinh cả lớp gấp số học sinh giỏi số lần là:
35 : 7 = 5 (lần)
Vậy số học sinh giỏi bằng

1 số học sinh cả lớp.
5
1
Đáp
5
số:


Toán

Bài 3:

Viết theo mẫu
2 lần số hình tam giác
Số hình vuông gấp ….

1
Số hình tam giác bằng….. Số hình vuông
2
Số hình vuông gấp 2 lần số hình tam giác
1
Số hình tam giác bằng….. Số hình vuông
2
Số hình vuông gấp 3 lần số hình tam giác
1
Số hình tam giác bằng….. Số hình vuông
3


Toán

SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN

Bước giải
- Tìm số lớn gấp mấy lần số bé.
- Suy ra số bé bằng một phần mấy số lớn.
Lưu ý: ở đáp số không ghi tên đơn vị.TÔI XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
BAN GIÁM KHẢO, CÁC THẦY CÔ
GIÁO, BẠN BÈ
ĐỒNG NGHIỆP ĐÃ DỰ GIỜ TOÁN
CỦA TÔI.
TÔI XIN CẢM ƠN BAN GIÁM HIỆU,
TẬP THỂ GIÁO VIÊN, CÁC EM HỌC
SINH XIN
LỚP
3A
TRƯỜNG
TIỂU
HỌC
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
NAM SƠN, TIỂU HỌC NAM LỢI ĐÃTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×