Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 9: Gấp một số lên nhiều lần

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂY

TaiLieu.VN


B
S

Toán:
GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN

Bài toán: Đoạn thẳng AB dài 2 cm, đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn
thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy cm?
Tóm tắt:
A

2cm

Bài giải:
B
D


C
? cm

Độ dài đoạn thẳng CD là:
2 x 3 = 6 (cm)
Đáp số: 6 cm

KẾT LUẬN

Muốn gấp một số lên nhiều lần ta lấy số
đónhân với số lần
TaiLieu.VN


B
S

Toán:
GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN

Bài toán: Đoạn thẳng AB dài 2 cm, đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn
thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy cm?
Tóm tắt:

A

2cm

Bài giải:
Độ dài đoạn thẳng CD là:

B

C

D

2 x 3 = 6 (cm)
Đáp số: 6 cm

? cm

KẾT LUẬN

Muốn gấp một số lên nhiều lần ta lấy số
đónhân với số lần
TaiLieu.VN


B

Toán:
GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN

Luyện tập:
Bài 1: Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi năm nay chị
bao nhiêu tuổi?
Tóm tắt:
Em:

Bài giải:

6 tuổi

Năm nay chị có số tuổi là

Chị:

6 x 2 = 12 (tuổi)
? cm

TaiLieu.VN

Đáp số: 12 tuổi


V

Toán:
GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN

Bài 2: Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp 5 lần số cam
của con. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam ?

TaiLieu.VN


S

Toỏn:
GP MT S LấN NHIU LN

Bi 4: Vit s thớch hp vo ụ trng theo mu:
Số đã cho

3

6


4

7

5

0

Nhiều hơn số
đã cho 5 đơn
vị

8

11

9

12

10

5

15

30

20

35

25

0

Gấp 5 lần số đã
cho

TaiLieu.VN


Ghi đáp án đúng vào bảng con
An có 2 nhãn vở . Bình có số nhãn vở gấp 3 lần số nhãn vở
của An. Chi có số nhãn vở gấp 4 lần số nhãn vở của Bình .
Hỏi Chi có bao nhiêu nhãn vở

A. 10 nhãn vở

TaiLieu.VN

B. 24 nhãn vở

A. 20 nhãn vở


Chân thành cảm ơn các
thầy cô giáo và các em
học sinh!

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×