Tải bản đầy đủ

5 công tác khách mời trong tổ chức sự kiện

minhhien@neu.edu.vn

CÔNG TÁC KHÁCH MỜI
TRONG TỔ CHỨC SỰ KIỆN
07-May-19

Ths. Nguyễn Minh Hiền


Nội dung chương

Xác định đối tượng khách mời
Lên danh sách khách mời
Thiết kế Thiệp mời
Gửi thiệp mời

minhhien@neu.edu.vn


07-May-19


Mục tiêu chương

Nắm được các khía cạnh giúp thấu hiểu khách hàng sự
kiện
Các điểm cần lưu ý trong danh sách khách mời
Các công việc trong thiết kế và gửi thiệp mời

minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Phân loại khách mời


Theo vị trí, vai trò:Khách VIP
Khách mời ở các cơ quan truyền thông
Khách mời là khách hàng
Khách mời là các nhà cung ứng

Theo kế hoạchKhách mời chính thức
Khách mời dự bị
minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Xác định đối tượng khách mời
Đặc điểm khách: ai? Độ tuổi? Giới tính? Khu vực
sinh sống? Phương tiện đi lại? Đi cá nhân hay nhóm?
Có kèm trẻ em hay không?...
Có những nhóm nào
Nhóm chính, nhóm phụ
 Mối quan hệ giữa các nhóm


minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Các công việc chuẩn bị liên quan


Lập danh sách khách mời (guest list)
Chuẩn bị và gửi giấy mời cho khách
Kiểm tra, xác nhận (confirm) các thông tin có liên
quan đến khách mời
Chuẩn bị các điều kiện để phục vụ khách mời
minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Các bước lập danh sách khách mời

Thống nhất số lượng, cơ cấu khách mời
Lập các loại danh sách khách mời (VIP, A,B…)
Kiểm tra danh sách
Chốt danh sách

minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Hồ sơ khách mời

Hồ sơ khách mời là một tập hồ sơ lưu trữ các thông tin cơ
bản về khách mời nhằm giúp nhà tổ chức sự kiện đón tiếp
và đáp ứng các nhu cầu của khách một cách hiệu quả nhất
2 dạng: bảng và file
Bổ sung thông tin: độ tuổi, ngôn ngữ sử dụng, người đi
cùng, lái xe, phương tiện vận chuyển, các dịch vụ khách
được hưởng, vé vào cửa, các yêu cầu đặc biệt, những điểm
cần lưu ý…
minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Thiệp mời - Event Invitation Cards
Xác định nội dung thiệp mời
Thiết kế hình ảnh
In thiệp

minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Xác định nội dung thiệp mời
Những nội dung cơ bản
Nội dung khác
Đính kèm

minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Những nội dung cơ bản
1.

2.
3.
4.
5.

Lời chào/ lời mời
Tên sự kiện
Tên người mời và khách mời
Thời gian và địa điểm
Mô tả sự kiện

minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Những nội dung khác


Chỉ dẫn cho khách hàng
Địa điểm, nơi đỗ xe
Trang phục
Lưu ý những hoạt động cần chuẩn bị (đấu giá)
Hồi âm


Dẫn dắt khách hàng


Lời cảm thán
Kết nối
Con dấu và chữ ký người mời

minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Đính kèm

Tài liệu
Mẫu vé
Phong bì hồi âm


minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Thiết kế và in thiệp mời
Làm việc với người thiết kế
In thiệp
Chuẩn bị gửi

minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Làm việc với người thiết kế


Cung cấp thông tin cho người thiết kế
Nội dung
 Phong cách
 Các yêu cầu khác…
Tìm hiểu các yêu cầu/ điều kiện của người thiết kế
Thời gian
 Hình minh hoa
Rà soát việc thiết kế: 1,2
minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


In thiệpCần in số lượng nhiều hơn lượng khách cần gửi
Kiểm tra
In: thời gian, số lượng
 Mầu, hình minh họa, chất lượng giấy


minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Chuẩn bị gửi


Điền tên
Máy
 Tay
Cho tài liệu vào phong bì

minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Gửi thiệp mờiCách thức gửi
Liên lạc để kiểm tra

minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Cách thức gửi
Gửi trực tiếp
Gửi email
Gửi bưu chính


Làm việc với bưu chính


Hợp đồngCước: Khu vực, kích cỡ, khối lượng
Số ngày: tối thiểu, tối đa, ngày lễ

Kiểm soát

Nên gửi cho mình trước

minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Liên lạc kiểm tra lịch trình
Liên lạc xác nhận lần 1
Gửi danh sách bổ sung
Liên lạc xác nhận lần 2

(cần rà soát lại về tên họ, chức danh và các thông tin khác)

minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Tiếp nhận thông tin phản hồi từ khách hàngKết hợp gửi thiếp và các hình thức thông tin khác: điện thoại,
mail, truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng
Kiểm tra thông tin từ bên chuyển phát
Chuẩn bị cho các phản hồi của khách hàng hoặc chủ động liên
hệ
Cập nhật thông tin vào hồ sơ khách mời và báo cho các bên
liên quan để chuẩn bị
minhhien@neu.edu.vn

07-May-19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×