Tải bản đầy đủ

3 sáng tạo ý tưởng và viết proposal

minhhien@neu.edu.vn

SÁNG TẠO Ý TƯỞNG
VÀ CHUẨN BỊ PROPOSAL
07-May-19

Ths. Nguyễn Minh Hiền


Nội dung chương
Bản chất của việc sáng tạo ý tưởng
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc sáng tạo ý tưởng
Quá trình công não (brainstorm)

Bản proposal
Tầm quan trọng của bản proposal
Các nội dung chính của một bản proposal
minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Mục tiêu chươngNắm được khái niệm, vai trò và các yếu tố ảnh hưởng
đến việc sáng tạo ý tưởng trong TCSK
Nắm được quá trình thực hiện brainstorm trong TCSK
Hiểu được tầm quan trọng của việc chuẩn bị và trình bày
bản proposal
Nắm được cấu trúc của một bản proposal
minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Sáng tạo ý tưởng cho sự kiện

minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Creative brief of eventBản tóm tắt sáng tạo: là nguồn gốc của quá trình sáng tạo
Tất cả những hoạt động phát triển xây dựng kế hoạch,
sáng tạo đều bắt đầu từ một bản brief của khách hàng,
thường là dưới dạng viết hoặc qua lời nói của khách hàng

minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Nội dung bản brief
1.
2.

Yêu cầu cần thực hiện (campaign requirement)
Thông tin cơ bản (Back ground)
Thông tin về sản phẩm
 Thông tin về thị trường
 Thông tin về đối thủ cạnh tranh


3.

Mục tiêu truyền thông (event/ communication objective)
minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Nội dung bản brief
4. Đối tượng mục tiêu chính (target audience)
5. Thông điệp cần truyền tải (key message)
6. Các dữ kiện hỗ trợ cho thông điệp
7. Những điều bắt buộc
8. Hình ảnh nhãn hiệu muốn đạt tới (desired brand image
9. Thời gian thực hiện (timeline)
minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Nội dung bản brief
10. Nhiệm vụ chính của agency (main agecy tasks)
-

-

Agency trình bày concept lần 1 khi nào
Client duyệt concept lần cuối khi nào
Client duyệt báo giá và tiến hành sản xuất khi nào
Chạy chương trình khi nào
Những yêu cầu khác của sự kiện

11. Người chịu trách nhiệm chính của dự án là ai
minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Các khái niệm liên quan đến sáng tạoChủ đề/ tên sự kiện
Concept, idea, theme

minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Chủ đề sự kiện
Là nội dung mang tính khái quát chứa đựng các ý tưởng,
mục đích, nội dung, hình thức của sự kiện
VD:
Hội nghị khách hàng công ty Anpha năm 2019
 Lễ khai trương PGD Trần Đại Nghĩa


minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Tên sự kiệnSử dụng chủ đề làm tên sự kiện
Tên sự kiện được sáng tạo mang tính biểu tượng cao
nhằm mục đích gây ấn tượng, tạo sự hiếu kỳ


Duyên dáng Việt Nam

minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Concept, idea, theme


Concept – ý tưởng chủ đạo (main idea, core idea): ý tưởng đi
xuyên suốt chương trình, có thể lấy từ concept định vị hình
ảnh của sản phẩm hoặc thương hiệu. Các hoạt động, trang trí
đều phải xoay quanh việc làm nổi bật concept chương trình
Idea – những ý tưởng nhỏ về thiết kế, về hoạt động giải trí, về
quà tặng…
Theme – diện mạo của sự kiện bao gồm tất cả các yếu tố liên
quan đến phần nhìn: cách bố cục, trang trí, màu sắc
minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Các yếu tố làm tiền đề cho sáng tạo
Nhãn hàng
Khách hàng
Thị trường và đối thủ
Thông điệp truyền thông
Khách hàng mục tiêu
Sự kiện
minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Quá trình sáng tạo (brainstorm)
Ghi lại các ý tưởng
Loại bỏ các ý tưởng trùng hợp
Xóa bỏ những ý tưởng hoàn toàn không phù hợp
Thảo luận thêm về các ý tưởng còn lại
Đưa các ý tưởng vào ma trận
Chọn giải pháp cuối cùng
minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Bảng ma trận đánh giá các phương án
Phương án

Hình thức Ngân sách Khả thi

Điểm mạnh

Điểm yếu

PA 1
PA 2
PA 3

minhhien@neu.edu.vn

07-May-19

Rủi ro


Bản proposal

minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Bản proposal
Là bản trình bày (trên word, excel hoặc powerpoint…)
được dùng trong buổi thuyết trình với khách hàng
Là vũ khí mang tính chiến lược quyết định thành công
của buổi trình bày

minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Nội dung
Mục đích, căn cứ: nêu tổng quát và nói được cái khách hàng cần
Thông tin cơ bản về event: thời gian, địa điểm, số lượng người tham
gia
Các ý tưởng căn bản: các hoạt động gì, quà tặng ra sao…
Kịch bản chương trình sơ bộ: Thời gian nào làm gì, tiết mục ntn
Thiết kế: ít nhất gồm banner, backdrop, sân khấu…
Thực thi: lịch trình sơ bộ
Ngân sách thực hiện
minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Các phần của proposalChủ đề, ý tưởng (event concept- idea – theme)
Kịch bản chương trình (event flow)
Thiết kế hình ảnh (creative design)
Kế hoạch truyền thông (communication plan)
Ngân sách và thời gian (budget and timeline)

minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Kịch bản chương trình – event flow
Ví dụ: chương trình hội thảo chuyên đề về sản phẩm của một
công ty NhaSa tại Đường Lâm
 Từ 7h - 8h30 xe oto đón khách tại Hà Nội đưa lên Đường Lâm
 8h30 - 11h30, đón khách tại Đường Lâm, đưa khách đi tham
quan Đường Lâm
 11h30 - 13h: đón khách ở nhà hàng, bố trí chỗ ngồi cho khách,
tiến hành phục vụ khách ăn uống
 13h - 16h: Giới thiệu sản phẩm để khách mua sắm
 16h - 17h30: Đưa khách trở về Hà Nội
minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Lập dự toán ngân sách tổ chức sự kiện


Dự toán ngân sách tổ chức sự kiện (event budget planer)
là việc liệt kê và tính toán các khoản chi phí theo kế
hoạch, dự tính sẽ phát sinh trong quá trình tổ chức sự
kiện.

minhhien@neu.edu.vn

07-May-19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×