Tải bản đầy đủ

1 tổng quan về TCSK

minhhien@neu.edu.vn

TỔ CHỨC SỰ KIỆN
07-May-19

Ths. Nguyễn Minh Hiền


Mục tiêu môn học
Giúp người học có kiến thức căn bản về


Các khái niệm, thuật ngữ trong lĩnh vực tổ chức sự kiệnQuy trình của một sự kiện
Yêu cầu của các công đoạn trong quá trình tổ chức sự kiện

Giúp người học tự rèn luyện chuyên môn TCSK
minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Phương pháp học


Đi học đầy đủ và tự học ở nhà để nắm bắt kiến thức cơ
bản
Tự kiểm tra kiến thức hàng ngày
Liên hệ giữa lý thuyết với thực tế
Làm các bài tập tình huống, bài tập nhóm

minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Yêu cầu môn học

Tham gia tối thiểu 80% số buổi
Hoàn thành bài KT cá nhân và tham gia thực hiện các bài
tập nhóm
Đọc tài liệu: Tổ chức sự kiện
của PGS Lưu Văn Nghiêm, KTQD

minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Yêu cầu khác


Tích cực tìm kiếm thông tin và kiến thức bổ trợ cho bài họcSách


Event Planning: The Ultimate Guide To Successful Meetings, Corporate

Events, Fundraising Galas, Conferences, Conventions, Incentives and Other
Special Events – Judy Allen


The Event Marketing Handbook: Beyond Logistics & Planning Paperback –
Allison Saget
minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Tuần
1,2
3
4,5

Nội dung
Tổng quan về Tổ chức sự kiện
Xác định mục tiêu, thời điểm tổ chức và viết bản brief
Lên ý tưởng cho sự kiện và hoàn thiện bản proposal

6

Các nhóm báo cáo bản proposal

7

Lập kế hoạch tổ chức sự kiện

8

Công tác chuẩn bị cho khách mời sự kiện

9

Công tác chuẩn bị và lựa chọn địa điểm tổ chức sự kiện

10

Xây dựng kịch bản sự kiện

11

Trang trí không gian sự kiện

12

Công tác chuẩn bị cho các dịch vụ hỗ trợ cho sự kiện

13,14
15

Tổ chức điều hành các hoạt động của sự kiện
Truyền thông cho sự kiện


minhhien@neu.edu.vn

TỔNG QUAN VỀ
TỔ CHỨC SỰ KIỆN

07-May-19


Nội dung chươngKhái niệm, bản chất của sự kiện
Đặc điểm, vai trò, chức năng của hoạt động sự kiện trong
hoạt động truyền thông marketing
Một số loại hình sự kiện
Quy trình cơ bản của tổ chức sự kiện
Chân dung người tổ chức sự kiện
minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Mục tiêu chươngHiểu và trình bày được ý nghĩa của Tổ chức sự kiện, các
hoạt động tác nghiệp cơ bản của sự kiện, các thành phần
tham gia trong sự kiện
Phân tích được đặc điểm của hoạt động tổ chức sự kiện
Phân biệt được các loại hình sự kiện
Nắm được quy trình tổ chức một sự kiện
Nắm được các yêu cầu đối với người làm tổ chức sự kiện
minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Khái niệm


Sự kiện là gì?Tổ chức sự kiện là gì?

minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


những hoạt động
mang tính xã hội cao,
với quy mô lớn, có ý
nghĩa nhất định trong
đời sống kinh tế, xã
hội , được các phương
tiện truyền thông quan
tâm

Những hoạt động
mang ý nghĩa cá
nhân, gia đình hoặc
cộng đồng hẹp
trong đời sống xã
hội thường ngày
là các hoạt động liên
quan đến hoạt động
thương mại, tiếp thị
của các doanh
nghiệp
minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Sự kiện - Event

Là các hoạt động xã hội trong nhiều lĩnh vực
Là công cụ truyền thông hiệu quả của cá nhân, tổ chức
hay xã hội
Tất cả những “sự việc” có tính chất “điểm tụ” thu hút số
đông nhằm nói lên một mục đích nào đó của chủ nhân sự
việc khi hướng tới đối tượng của họ được gọi chung là sự
kiện
minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Sự kiện


Đối tượng xác địnhThông điệp cụ thểThời gian xác địnhKhông gian xác định

Sự kiện là một sự kiện diễn ra tại
một thời điểm hoặc trong một thời
gian nhất định, tại một không gian
nhất định, tập trung ý tưởng, nguồn
lực nhằm truyền đạt một thông
điệp xác định, tạo ấn tượng và thu
hút sự quan tâm chú ý đến đối
tượng tham gia xác định
minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Tổ chức sự kiện (event management)Một nghề
Một ngành dịch vụ đặc thù

minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Tổ chức sự kiện?


Là việc "đánh bóng" cho thương hiệu và sản phẩm thông qua
những sự kiện
(Phạm Thanh Hương, Phó GĐ Công ty CP truyền thông Kalei)Là cơ hội để doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi và giao lưu với
bạn hàng, đối tác, các cơ quan truyền thông, cơ quan công
quyền, giúp thúc đẩy thông tin hai chiều và tăng cường quan
hệ có lợi cho doanh nghiệp...
(Vũ Hoài Thu, Trưởng Nhóm phụ trách Khách hàng, Công ty Truyền thông T&A)
minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Tổ chức sự kiện?

…Là một quá trình tạo ra cơ hội hay 1 dịp đặc biệt để tập
hợp những cá nhân riêng lẻ lại với mục đích cụ thể

minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Tổ chức sự kiện


Là một quá trình bao gồm một số hoặc toàn bộ các công
việc: nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng, lập chương trình,
kế hoạch, chuẩn bị các yếu tố cần thiết và tổ chức tiến
hành diễn biến của sự kiện trong một không gian và thời
gian cụ thể để truyền đạt những thông điệp nhất định đến
những người tham gia sự kiện và xã hội; nhằm đáp ứng
các mục đích khác nhau của các chủ thể tham gia vào sự
kiện
minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Bản chất của tổ chức sự kiện

tổ chức sự kiện là một chuỗi các hoạt động
tổ chức sự kiện bao hàm ý nghĩa tập hợp con người =>
thể hiện mối quan hệ giữa con người với con người
sự kiện bao hàm những gì xảy ra từ lớn đến nhỏ nhưng
được sắp xếp và dàn dựng trước

minhhien@neu.edu.vn

07-May-19
Tổ chức sự kiện được coi là việc “tạo ra một cái cớ tốt”
để thu hút sự chú ý của giới truyền thông và của các
nhóm đối tượng công chúng mục tiêu

minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Truyền thông Marketing
tích hợp

PR và event
Quảng cáo

ấn phẩm

tổ chức
sự kiện

PR

Bán hàng cá nhân

Quan hệ
báo chí

Vận động
hành lang

Xúc tiến bán

Product
placement

minhhien@neu.edu.vn

Marketing trực tiếp

xử lý khủng
hoảng

07-May-19

Tài trợ


Đặc điểm tổ chức sự kiện

Chi phí lớn
Đối tượng cụ thể
Độ tin cậy và khả năng tạo ấn tượng cao
Khó điều khiển
Khả năng trình bày lặp đi lặp lại thông điệp bị hạn chế
Tầm ảnh hưởng của sự kiện vượt không gian và thời gian
Hiệu quả cộng hưởng với các biện pháp khác
Đòi hỏi sự hợp tác hoàn hảo của nhiều lĩnh vực văn hoá xã hội mỹ
thuật công nghệ,…
minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Một số sự kiện


Họp báo
Hội nghị, hội thảo
Hội chợ triển lãm
Hội nghị khách hàng
Sự kiện gây quỹ
Sự kiện tôn vinh khuyến khích
Lễ kỷ niệm
Sự kiện đặc biệt
……
minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Phân loại sự kiện
Quy mô
Không gian tổ chức
Tính chất sự kiện
Hình thức tổ chức
Mục đích

minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Không gian tổ chức

minhhien@neu.edu.vn

07-May-19


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×